Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Czym jest Wskaźnik Techniczny?

Wskaźnik techniczny jest wynikiem obliczeń/algorytmów matematycznych. Wskaźniki są zaprojektowane przez profesjonalnych inwestorów i opierają się na szczegółach dotyczących ceny i wolumenu.

Uzyskane wartości są użyte do stworzenia różnych formacji cenowych, które mogą zostać dodane do wykresu i pomóc inwestorom w prognozowaniu możliwych zmian cen oraz podjęciu decyzji o kupnie lub sprzedaży (o momencie zamknięcia otwartej pozycji).

Istnieje wiele wskaźników technicznych, poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

Wsparcie i opór

 • Gdy rynek zmierza w określonym kierunku, a następnie osiąga punkt zwrotu i zmienia kierunek, to najwyższy punkt osiągnięty przed zmianą kierunku jest nazywany poziomem oporu. I odwrotnie, najniższy punkt osiągnięty przez zmianą kierunku w górę jest nazywany poziomem wsparcia.
 • Ważne, aby pamiętać, że jeśli notowania instrumentu przekroczą poziom oporu, to poziom ten może zamienić się w nowy poziom wsparcia. Ta reguła działa także w przeciwnym kierunku. Poprzednie poziomy oporu i wsparcia są także używane do wykrycia przyszłych punktów zwrotnych na rynku.

Support and Resistance 

Średnia krocząca

 • Średnia krocząca dotyczy średniej ceny określonego instumentu w danym okresie. Aby ją wyliczyć, należy dodać do siebie średnie ceny zamknięcia a następnie podzielić przez liczbę dni użytych w kalkulacji:
  Na przykład: w 10-dniowej średniej kroczącej, należy dodać do siebie ceny zamknięcia z 10 ostatnich dni, a następnie podzielić przez 10.
 • Istnieją 4 typy średniej kroczącej: prosta, wykładnicza, wygładzona i ważona. Różnią się one od siebie tylko wagą użytych współczynników.
 • Średnie kroczęce są używane do definiowania poziomów wsparcia i oporu, punktów wejścia na rynek, oraz do podkreślania kierunku lub trendu, a także do wygładzenia wahań dotyczących cen i wolumenu.
 • Kierunek wskaźnika sygnalizuje, czy obecnie na rynku utrzymuje się trend zniżkowy czy zwyżkowy.
 • Gdy na wykresie znajdują się dwie lub więcej średnich kroczących, to im dalej są one od siebie, tym silniejszy sygnał dotyczący obecnego trendu.
 • Gdy średnie kroczące krzyżują się, potwierdza to zmianę trendu. To tylko potwierdzenie, ponieważ zmiana tego wskaźnika występuje później niż faktyczna zmiana ceny.

Moving Average 

Oscylatory

 • Oscylatory sygnalizują potencjalną zmianę notowań instrumentu, wskazując, czy instrument ten jest wykupiony czy wyprzedany. Dzięki temu, inwestorzy mogą oszacować kiedy dojdzie do zmiany ogólnego trendu i kiedy należy wejść na rynek.
 • Wskaźnik RSI jest używany do zdeterminowania, jaki jest obecnie stan rynku – wykupiony, wyprzedany czy stabilny. Gdy RSI osiąga szczyt w górnym obszarze [wykupiony (sygnał sprzedaży), > 70] a następnie wraca do środkowego obszaru, to cena podąża w tym samym kierunku. Gdy RSI odbija się w dolnym obszarze [wyprzedanie (sygnał kupna), < 30] a następnie wraca to środkowego obszaru, to cena podąża w tym samym kierunku. Innym słowem, ceny są skorelowane z ruchem RSI.
 • Oscylator stochastyczny jest używany do wykrycia trendu na rynku. Jeśli obie linie osiągną szczyt w górnym obszarze [powyżej poziomu 80% (sygnał sprzedaży)] a następnie wrócą do środkowego obszaru, to cena podąży w tym samym kierunku. Jeśli obie linie odbiją się w dolnym obszarze [poniżej poziomu 20% (sygnał kupna)] a następnie wskaźnik wróci do obszaru środkowego, to cena podąży w tym samym kierunku.

Oscillators 

Zniesienia

 • Instrumenty handlowe zazwyczaj odtwarzają ruchy z poprzedniego dnia handlu. Najbardziej popularnym zniesieniem jest Zniesienie Fibonacciego, które jest używane do wykrycia poziomów wsparcia i oporu.
 • Poziomy Zniesienia Fibonacciego są tworzone przez rysowanie linii trendu między dwoma skrajnymi punktami, a następnie dzielenie dystansu między nimi w oparciu o określone procenty.
 • Zniesienie Fibonacciego może zawierać do 13 linii. Aby znaleźć punkty zniesienia, należy znaleźć punkty nazwane Swing High i Swing Low (najsilniejszejsze zmiany w kierunku trendu)

Retracements