Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Aplikacja internetowa Autochartist

Do aplikacji internetowej Autochartist można łatwo uzyskać dostęp z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, zapewniając traderom szybki i łatwy dostęp do zautomatyzowanej analizy merytorycznej.

Czym jest Autochartist?

Autochartist jest skutecznym narzędziem przeznaczonym do rozpoznawania schematów, który upraszcza traderom przeprowadzanie analizy technicznej identyfikując setki okazji na podstawie kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Technologia automatycznie monitoruje rynki w trybie całodobowym i wysyła zautomatyzowane komunikaty w przypadku zidentyfikowania nowych okazji..

 

 

Szybkie uruchamianie aplikacji Autochartist

TZapraszamy na szybkie oprowadzenie po aplikacji internetowej Autochartist lub do uzyskania dostępu do naszych pomocnych przewodników dla użytkownika:

 

 

Kluczowe funkcje:

 
  • Nasze ulubione

    Wybierz liczbę okazji do zawarcia transakcji, które chciałbyś zobaczyć z podaniem najwyższego prawdopodobieństwa powodzenia. Okazje do zawarcia transakcji Autochartist ocenia się na podstawie wyników w przeszłości w odniesieniu do rodzaju schematu, instrumentu oraz godziny w ciągu doby, w których zidentyfikowano okazję.

  • Statystyka wyników

    Zapoznaj się z produktem „Statystyka wyników”, aby przekonać się, które układy transakcyjne sprawdziły się, a które nie, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Taka analiza wyników podawana jest dla zakończonych wzorów wykresów, kluczowe poziomy „breakoutu” oraz zbliżania się do poziomów kluczowych.

  • Analiza zmienności

    Poznaj osobowość rynków i instrumenty preferowanych w ramach zawieranych transakcji. Analiza zmienności podaje informacje takie jak godzina w ciągu doby, w której rynki cechuje najwyższa zmienność; sposób ustawiania przybliżonych poziomów wyjścia; jak również sposób doboru instrumentów, które wpisują się w zakres dopuszczalnych parametrów ryzyka.

 

Autochartist Mobile

Monitoruj okazje do zawarcia transakcji będąc w podróży  przy pomocy intuicyjnych aplikacji mobilnych Autochartist na Androida i iOS.

MT4 Plugin
MT4 Plugin

Dostęp do Autochartist

Pobierz teraz, aby rozpocząć otrzymywanie szans na zawarcie transakcji w chwili, gdy się pojawiają. Do tego potrzebny jest tylko i wyłącznie rachunek Pepperstone MetaTrader - może to być rachunek demo* lub rachunek rzeczywisty.

*Wersję demo cechuje opóźnienie 5 świeczek.
Dotychczasowe wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.