Your capital is at risk, losses can exceed deposits. Please read the full Risk Warning.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna bierze pod uwagę czynniki gospodarcze, finansowe, polityczne oraz innej natury, które świadczą o kondycji gospodarki oraz mają wpływ na dany instrument. Ogólnie rzecz biorąc, czynniki ekonomiczne i makroekonomiczne pozwalają inwestorom w prognozowaniu przyszłych ruchów instrumentów na rynku finansowym.

Każdego dnia wiele wydarzeń ekonomicznych i politycznych lub publikacji makro może mieć bezpośredni wpływ na rynek, w tym rynek Forex. Dlatego też ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli jak interpretować te informacje i zamieniać je na odpowiednie decyzje i skuteczne transakcje.

Najważniejsze czynniki

 • Polityka gospodarcza w poszczególnych państwach

  Polityka gospodarcza oznacza sposób, w jaki państwo zarządza swoim handlem, budżetem i walutą. Dlatego też wszelkie decyzje budżetowe podejmowane przez parlamenty są ważne dla inwestorów pragnących zainwestować w walutę takich gospodarek. Jeśli budżet jest odpowiednio zrównoważony, promując wymianę handlową i poprawę gospodarczą, to wartość waluty powinna wzrosnąć. Jeśli zaś dystrybucja bogactwa lub polityka gospodarcza państwa nie jest satysfakcjonująca, to waluta tego państwa zazwyczaj traci na wartości.

 • Deficyty i nadwyżki

  Kraje z najmocniejszymi walutami na rynku Forex to te, które charakteryzują się mniejszym deficytem. Oznacza to, że pozycja handlowa tych krajów jest stabilna i mogą one nawet udostępniać pożyczki innym krajom.

 • Trendy i poziomy w handlu

  Jeśli państwo jest aktywne w wymianie handlowej, to popyt na jego walutę powinien wzrosnąć, co z kolei ma wpływ na związane z nią pary. Wysokie obroty handlowe wskazują także na konkurencyjność danego rynku, nie tylko w sferze walutowej, ale także dotyczącej obrotu towarami i akcjami. Wydarzenia ekonomiczne wpływające na trendy handlowe obejmują popyt i podaż w globalnym handlu.

 • Inflacja

  Inflacja zmniejsza wartość waluty – powinna być ona na rozsądnym poziomie, ponieważ występuje ona w każdym kraju.