Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna bierze pod uwagę czynniki gospodarcze, finansowe, polityczne oraz innej natury, które świadczą o kondycji gospodarki oraz mają wpływ na dany instrument. Ogólnie rzecz biorąc, czynniki ekonomiczne i makroekonomiczne pozwalają inwestorom w prognozowaniu przyszłych ruchów instrumentów na rynku finansowym.

Każdego dnia wiele wydarzeń ekonomicznych i politycznych lub publikacji makro może mieć bezpośredni wpływ na rynek, w tym rynek Forex. Dlatego też ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli jak interpretować te informacje i zamieniać je na odpowiednie decyzje i skuteczne transakcje.

Najważniejsze czynniki

 • Polityka gospodarcza w poszczególnych państwach

  Polityka gospodarcza oznacza sposób, w jaki państwo zarządza swoim handlem, budżetem i walutą. Dlatego też wszelkie decyzje budżetowe podejmowane przez parlamenty są ważne dla inwestorów pragnących zainwestować w walutę takich gospodarek. Jeśli budżet jest odpowiednio zrównoważony, promując wymianę handlową i poprawę gospodarczą, to wartość waluty powinna wzrosnąć. Jeśli zaś dystrybucja bogactwa lub polityka gospodarcza państwa nie jest satysfakcjonująca, to waluta tego państwa zazwyczaj traci na wartości.

 • Deficyty i nadwyżki

  Kraje z najmocniejszymi walutami na rynku Forex to te, które charakteryzują się mniejszym deficytem. Oznacza to, że pozycja handlowa tych krajów jest stabilna i mogą one nawet udostępniać pożyczki innym krajom.

 • Trendy i poziomy w handlu

  Jeśli państwo jest aktywne w wymianie handlowej, to popyt na jego walutę powinien wzrosnąć, co z kolei ma wpływ na związane z nią pary. Wysokie obroty handlowe wskazują także na konkurencyjność danego rynku, nie tylko w sferze walutowej, ale także dotyczącej obrotu towarami i akcjami. Wydarzenia ekonomiczne wpływające na trendy handlowe obejmują popyt i podaż w globalnym handlu.

 • Inflacja

  Inflacja zmniejsza wartość waluty – powinna być ona na rozsądnym poziomie, ponieważ występuje ona w każdym kraju.