Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Profil firmy

Wymogi AML ID

Zgodnie z australijską ustawą w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z 2006 roku), Pepperstone jest zobligowany do zweryfikowania Twojej tożsamości przed otwarciem rachunku handlowego.

Aby zweryfikować Twój rachunek, musimy otrzymać od Ciebie dokumenty tożsamości równe 100 Punktom. Na przynajmniej jednym z dokumentów musi być również widoczne pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (nie skrytka pocztowa).

Ważne, abyśmy mogli zrozumieć przesłane dokumenty tożsamości. Zespół Pepperstone jest obecnie w stanie przetłumaczyć większość języków europejskich oraz japoński. Z wyjątkiem japońskiego, nie tłumaczymy obecnie dokumentów z innymi znakami niż te używane w języku angielskim (na przykład, alfabet arabski lub rosyjski).

Dokumenty tożsamości za 100 punktów

Aby zweryfikować tożsamość, należy przesłać dokumenty równe minimum 100 punktom.

Punkty

na dokument

Główny dokument tożsamości

 • Paszport
 • Prawo jazdy
 • Rządowy dowód tożsamości

Wymagania

 • Dokument musi zawierać pełne imię oraz datę urodzenia
 • Jeśli dokument jest certyfikowany lub poświadczony przez notariusza, jest wart 30 punktów więcej (łącznie 100)

70

Dodatkowe dokumenty tożsamości

 
 • Rachunek za media (telefon, prąd, gaz)
 • Wyciąg bankowy lub z karty kredytowej
 • Rządowy dokument podatkowy
 • Akt urodzenia
 • Dokument potwierdzający obywatelstwo
 

Wymagania

 • Nie może być starszy niż 3 miesiące oraz musimy otrzymać cały dokument
 • Musi zawierać imię oraz adres zamieszkania
 • Musi zawierać naturę wymaganej/dokonanej czynności, na przykład zapłacone/niezapłacone pieniądze za rachunek.

30

Wymagana łączna liczba punktów:

100+