Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Wskaźniki

Candle Countdown (Świeca – Odliczanie)

Wskaźniki Candle Countdown pokazują traderom albo czas pozostały na aktualnym pasku lub różne, wybrane ramy czasowe (np. czas pozostały na “świecy” H1 w trakcie przeglądania wykresu H5).

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Candle Countdown indicator.pdf


Chart Group (Grupa wykresów)

Wskaźnik Group Chart, służący do ułatwienia przepływu prac w MT4, umożliwia traderom ustawienie wykresu tej samej pary walut w określonej grupie. W przypadku zmiany jednej z walut wykresu wszystkie wykresy w grupie zostaną zaktualizowane do nowej waluty. Zapewnia to szybszy i wygodniejszy sposób dostosowania wykresów w różnych ramach czasowych.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Chart Group indicator.pdf


Freehand Drawing (Rysunek odręczny)

Wskaźnik Freehand Drawing pozwala traderom na rysowanie bezpośrednio na ich wykresie. Wystarczy po prostu  przytrzymać klawisz D w trakcie przesuwania myszy; użytkownicy mogą rysować na wykresach oraz wprowadzać zaznaczenia własne na istotnych poziomach wykresów lub wydarzeniach.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Freehand Drawing indicator.pdf


High-Low (Wysoki—Niski)

Wskaźnik High-Low umożliwia traderom przeglądanie wartości „wysoki-niski” w określonym okresie (np. D1) w ramach czasowych ich bieżącego wykresu (np. H1). Wskaźnik posiada również funkcję aktywowania ostrzeżeń dotyczących ceny, gdy zostaną naruszone podstawowe poziomy „wysoki-niski”.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - High-Low indicator.pdf


Order History (Historia zamówień)

Wskaźnik Order History jest fantastycznym narzędziem umożliwiającym przeglądanie transakcji w przeszłości w obrębie MT4. Ten wskaźnik podaje otwarcie i zamknięcie określonej transakcji przy pomocy łatwych do zidentyfikowania kolorów transakcji rentownych i nierentownych.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Order History indicator.pdf


Pivot

Powszechnie używane i ważne narzędzie do identyfikacji kluczowych poziomów rynku, Pivot Point pokazuje rynkowe punkty osiowe, których podstawą są wartości „wysoki”, „niski” i „zamknięcia” poprzedniego dnia handlowego. Ten wskaźnik można dostosować do własnych potrzeb i daje on klientom możliwość osadzenia punktów osiowych w wymaganych ramach czasowych.


Renko

Wskaźnik Renko, który funkcjonuje zarówno na aktywnych wykresach, jak i wykresach offline, nakłada się na paski Renko na normalnych wykresach MT4. Ten wskaźnik pokazuje blokady nakładających się ruchów cen w celu zignorowania aspektu czasowego wykresów oraz skupia się na zmianach ceny rynkowej. 

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Renko indicator.pdf