Your capital is at risk, losses can exceed deposits. Please read the full Risk Warning.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Sentiment Trader (Trader nastrojów rynkowych)

Narzędzie Sentiment Trader zapewnia łatwy wgląd w ocenę ratingową nastrojów rynkowych dla określonego rynku.

Traderzy będą teraz mieli dostęp do aktualnych danych dotyczących nastrojów rynkowych, co wyposaży ich w zaktualizowane informacje dotyczące podejmowanych przez nich decyzji handlowych. Do kluczowych korzyści płynących z tego narzędzia należy dostęp do danych dotyczących nastrojów rynkowych na różnych rynkach oraz historyczne wartości liczbowe dotyczące nastrojów rynkowych w oparciu o ceny rynkowe.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Sentiment Trader.pdf

Jak korzystać z narzędzia Sentiment Trader