Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Sentiment Trader (Trader nastrojów rynkowych)

Narzędzie Sentiment Trader zapewnia łatwy wgląd w ocenę ratingową nastrojów rynkowych dla określonego rynku.

Traderzy będą teraz mieli dostęp do aktualnych danych dotyczących nastrojów rynkowych, co wyposaży ich w zaktualizowane informacje dotyczące podejmowanych przez nich decyzji handlowych. Do kluczowych korzyści płynących z tego narzędzia należy dostęp do danych dotyczących nastrojów rynkowych na różnych rynkach oraz historyczne wartości liczbowe dotyczące nastrojów rynkowych w oparciu o ceny rynkowe.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Sentiment Trader.pdf

Jak korzystać z narzędzia Sentiment Trader