Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Sentiment Trader (Trader nastrojów rynkowych)

Narzędzie Sentiment Trader zapewnia łatwy wgląd w ocenę ratingową nastrojów rynkowych dla określonego rynku.

Traderzy będą teraz mieli dostęp do aktualnych danych dotyczących nastrojów rynkowych, co wyposaży ich w zaktualizowane informacje dotyczące podejmowanych przez nich decyzji handlowych. Do kluczowych korzyści płynących z tego narzędzia należy dostęp do danych dotyczących nastrojów rynkowych na różnych rynkach oraz historyczne wartości liczbowe dotyczące nastrojów rynkowych w oparciu o ceny rynkowe.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Sentiment Trader.pdf

Jak korzystać z narzędzia Sentiment Trader