Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Correlation Trader (Trader korelacji)

Correlation Trader stanowi doskonałe narzędzie do porównywania konkurujących rynków.

Umożliwia użytkownikowi dostrzeżenia różnic albo podobieństw w czasie rzeczywistym pomiędzy dwoma rynkami. Użytkownicy mogą wybrać szereg ram czasowych, aby porównać korelacje pomiędzy aktywami i mają dostęp do panelu szybkiej realizacji zleceń dla wejścia do „Zamówień rynkowych” na podstawie porównań w czasie rzeczywistym.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Correlation Trader.pdf