Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Trade Terminal (Terminal handlowy)

Aplikacja Trade Terminal jest wyposażona w funkcje przeznaczone do szybkiej realizacji transakcji  oraz analizy pozycji.

Do najważniejszych funkcji aplikacji zaliczyć można zaawansowana funkcję „take profit” oraz „stop loss”, a w wyskakującym okienku „pop-up”  wylicza się alokację wielkości pozycji, zaawansowane funkcje „zamknij wszystkie”, informacje o zamówieniach (wielkość pipsa, wartość przypadająca na pips) oraz możliwość ustawienia rozwiązania zlecenia „jedno zamyka inne” (one-cancles-another)).

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Trade Terminal.pdf

Jak korzystać z narzędzia Trade Terminal

 

 

Informacje te zostały sporządzone przez osobę trzecią i nie odzwierciedlają opinii Pepperstone. Podane informacje mają charakter ogólny i nie uwzględniają Twoich osobistych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb. Informacje te nie mogą być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do kupna, sprzedaży lub udziału w określonej strategii transakcyjnej. Pepperstone nie może zagwarantować, że którakolwiek z dostarczonych informacji jest dokładna, aktualna lub kompletna i nie należy na niej polegać przy podejmowaniu decyzji transakcyjnych lub inwestycyjnych.