Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Symulator

Dzięki symulatorowi transakcji traderzy otrzymują wyniki w zakresie zysków i strat oraz pogłębioną analizę handlową dotyczącą testowanych strategii w trybie natychmiastowym. Oszczędzaj cenny czas skracając miesiące testowania do zaledwie kilku minut.

Symulator transakcji przekształca MT4 Strategy Tester (tester strategii MT4) w narzędzie do ćwiczenia ręcznej obsługi transakcji, co pozwala zobaczyć, jak dowolna strategia prowadzenia transakcji będzie funkcjonować w rzeczywistych historycznych uwarunkowaniach rynkowych. Będzie można składać zlecenia na rynku i zlecenia oczekujące, ustawiać zlecenia „trailing stop”, zmieniać wartości S/L i T/P w zleceniach, zapisywać skomplikowane definicje zleceń jako szablony oraz korzystać z wielu innych rozwiązań…

Trade Simulator Usage

Kluczowe zalety:

  • Wyniki uzyskiwane natychmiastowo
  • Testowanie z wykorzystaniem historycznych danych transakcji na serwerze pracującym w czasie rzeczywistym
  • Sprawdzenie, jak dobrze sprawdzają się ulubione wskaźniki lub szablony
  • Testowanie technik zarządzania wieloma zleceniami
 

Stąd pobierz „Instrukcję dla użytkownika”: STT - Trade Simulator.pdf

Jak korzystać z symulatora transakcji