Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Mini Terminal

Skrócona wersja narzędzia Trader Terminal, Mini Terminal, zapewnia całość funkcji narzędzia Trade Terminal, ale skupia się na jednym rynku.

Do najważniejszych korzyści tego terminala należą: szybki dostęp do zleceń, zaawansowana funkcja „take profit” i „stop loss” oraz funkcja OCO (jedno anuluje drugie) – funkcje, które wcześniej nie były dostępne w MT4.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Mini Terminal.pdf

 

 

Informacje te zostały sporządzone przez osobę trzecią i nie odzwierciedlają opinii Pepperstone. Podane informacje mają charakter ogólny i nie uwzględniają Twoich osobistych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb. Informacje te nie mogą być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do kupna, sprzedaży lub udziału w określonej strategii transakcyjnej. Pepperstone nie może zagwarantować, że którakolwiek z dostarczonych informacji jest dokładna, aktualna lub kompletna i nie należy na niej polegać przy podejmowaniu decyzji transakcyjnych lub inwestycyjnych.