Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Market Manager (Menadżer rynku)

Market Manager zapewnia pełny wgląd w ceny rynkowe oraz zamówienia otwarte i oczekujące. Stanowi bramę do zarządzania rachunkiem bez potrzeby dostępu to pełnego terminal MT4.

Traderzy będą mieli dostęp do imponujących funkcji takich jak: zapewnienie informacji o rachunku, szybka realizacja zamówienia z możliwością ustawienia wartości procentowej wg. kapitału własnego lub wartości procentowej według limitów zamówień salda oraz szybkie przełączanie pomiędzy aktywami a określoną walutą. Pozwala również na monitorowanie wszystkich z następujących ważnych informacji handlowych, które są wyrażane jako wartość procentowa: zastosowana marża, zysk/strata na wszystkich otwartych pozycjach oraz liczba uzyskanych pipsów. Jest to doskonały sposób na uzyskanie „migawki” ze swojej aktualnej pozycji handlowej.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Market Manager.pdf