Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Alarm Manager (Menadżer alarmów)

Alarm Manager to idealne narzędzie do ustawiania ostrzeżeń i powiadomień o wydarzeniach dotyczących transakcji.

To narzędzie posiada alarmy informujące o wydarzeniach reagujące na impuls w postaci ceny, transakcji, wskaźników technicznych, wiadomości, wydarzeń w czasie. Traderzy mogą korzystać z narzędzia Alarm Manager w celu zautomatyzowania działań transakcyjnych, jak również wysyłania e-maili, sms-ów, aktualizacji sieciowej dla traderów oraz osób obserwujących.

Jak korzystać z narzędzia Alarm Manager