Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Correlation Matrix (Matryca korelacji)

Służy do zapewniania traderom większego wglądu w ryzyko narażenia na czynniki rynkowe i pokazuje każde aktywo oraz korelację pomiędzy tym aktywem a innymi rynkami.

Umożliwia to traderom dokonanie szybkiej oceny czy pozycje otwarte są ustawione niewłaściwie na podstawie kierunku ich transakcji oraz korelację pomiędzy tymi transakcjami. Zasadniczo daje to traderom podstawę merytoryczną w postaci wiedzy, która jest im potrzebna do unikania powielania transakcji na różnych parach.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Correlation Matrix.pdf

Jak korzystać z narzędzia Correlation Matrix