Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Platformy handlowe

Correlation Matrix (Matryca korelacji)

Służy do zapewniania traderom większego wglądu w ryzyko narażenia na czynniki rynkowe i pokazuje każde aktywo oraz korelację pomiędzy tym aktywem a innymi rynkami.

Umożliwia to traderom dokonanie szybkiej oceny czy pozycje otwarte są ustawione niewłaściwie na podstawie kierunku ich transakcji oraz korelację pomiędzy tymi transakcjami. Zasadniczo daje to traderom podstawę merytoryczną w postaci wiedzy, która jest im potrzebna do unikania powielania transakcji na różnych parach.

 

Tutaj pobierz „Instrukcję użytkownika”: STT - Correlation Matrix.pdf

Jak korzystać z narzędzia Correlation Matrix