Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.6% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Partnerstwo

ZuluTrade

ZuluTrade umożliwia Ci kopiowanie transakcji w wybranych systemach bezpośrednio na Twój rachunek handlowy. Stwórz własny portfel bez żadnych opłat za zarządzanie oraz związanych ze skutecznością skopiowanych transakcji. 

Dodatkowo, nie musisz pobierać żadnego dodatkowego software’u, ponieważ ZuluTrade używa swoich własnych, dedykowanych serwerów.

 

 

* Ostrzeżenie: ZuluTrade należy i jest zarządzany przez Zulu Trade Ltd. W przypadku jego użycia obowiązują warunki i zasady wypisane na stronie internetowej http://www.zulutrade.com/. Pepperstone Limited  (“Pepperstone”) nie jest odpowiedzialny i nie ma kontroli nad sygnałami wygenerowanymi przez Zulu Trade oraz powiązanymi z nimi transakcjami na rachunkach Pepperstone. Signały wygenerowane przez Zulu Trade na rachunkach Pepperstone nie stanowią żadnej porady Pepperstone – ani ogólnej, ani indywidualnej ani merytorycznej.

**WAŻNA WIADOMOŚĆ: Informacje i analizy zamieszczone w tym miejscu są sporządzone przez dostarczyciela sygnałów. Pepperstone zamieścił te informacje bez żadnej zmiany oraz weryfikacji i nie gwarantuje, że materiały te są dokładne, aktualne lub pełne – nie należy ich traktować w ten sposób. Materiały te mają ogólny charakter i zostały stworzone tylko w celach informacyjnych – nie biorą one pod uwagę celów inwestycyjnych, środków i rozwiązań finansowych klientów. Pepperstone zaleca udanie sie po niezależną poradę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji w oparciu a jakiekolwiek sygnały. Dodatkowo, Pepperstone chciałby ponownie podkreślić, że poprzednie wyniki transakcji nie są miarodajnym wskaźnikiem dotyczącym skutków w przyszłości. 

Klienci powinni także pamiętać, że wszystkie aplikacje technologiczne mają swoje słabe strony, a system operacyjny jest zależny of podmiotów trzecich, które współpracują z serwerami Pepperstone. Handel z użyciem aplikacji związanej z sygnałami może zostać przerwany, co może skutkować większymi stratami niż saldo klienta. Pepperstone nie bierze żadnej odpowiedzialności za skuteczność aplikacji.