Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Partnerstwo

Usługi typu Capital Introduction

Pepperstone zyskał sobie uznanie wśród inwestorów za globalny zasięg, innowacyjną technologię i najwyższej jakości produkty oraz usługi. Nasza silna pozycja na rynku FX przekłada się na bezpośredni dostęp do konkurencyjnych cen/kwotowań oraz głębokiej płynności 24 godziny dziennie.

Nasze usługi typu Capital Introduction ułatwiają zarządzającym dostęp do wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych. Uważamy, że zaprojektowany przez nas system zarządzania może umożliwić nam śledzenie najnowszych trendów na rynku, przepływów kapitałowych oraz preferencji

Nasz program Capital Introduction jest oferowany najwyższemu kwartylowi oraz rozwijającym się zarządzającym funduszy hedgingowych na naszej platformie. Nasz własny i współpracujący z nami dział sprzedaży i marketingu oferuje zarządzającym swoją wiedzę i doświadczenie, aby zwiększyć zainteresowanie ich programami partnerskimi.

Nasz zespół Capital Introduction oferuje sprawdzone rozwiązania obejmujące jedne z wiodących planów emerytalnych, dofinansowań, fundacji, funduszów rodzinnych, państwowych funduszów inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, zarządzających środkami, banków prywatnych i konsultantów.

Bez względu czy chodzi o stworzenie nowego funduszu, czy zdywersyfikowanie bazy klientów – naszym celem jest pomoc w wypracowaniu strategicznej pozycji i wprowadzaniu mechanizmów zwiększenia kapitału oraz oferujemy pełne i profesjonalne wsparcie w tym procesie.