Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.6% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Partnerstwo

Handel Społecznościowy

Pepperstone współpracuje z wieloma platformami poświęconymi handlowi społecznościowemu dla inwestorów Forex i CFD, którzy chcą kopiować transakcje realizowane przez innych. Handel społecznościowy jest czasami nazywany kopiowaniem i jest ostatnią innowacją na rynku Forex i CFD.

Czym jest handel społecznościowy?

Handel społecznościowy to nowość na rynku Forex – umożliwia on kopiowanie transakcji realizowanych przez innych inwestorów bezpośrednio na rachunek transakcyjny w Pepperstone. Przede wszystkim, handel społecznościowy może być idealny dla inwestorów, którzy chcą spróbować swoich sił na nowych rynkach, ale nie mają do końca czasu na ich przestudiowanie lub chcą oprzeć się na bardziej doświadczonych ekspertach. Taki typ handlu charakteryzuje się także niższymi kosztami, ponieważ nie towarzyszą mu opłaty, które należałoby zapłacić w przypadku korzystania z usług zarządzających środkami lub innymi klasami aktywów.

Dlaczego zdecydować się na handel społecznościowy?

Uważamy, że jednym z powodów, dla których MetaTrader pozostaje tak popularny wśród graczy jest możliwość prowadzenia automatycznego handlu. Czasami możesz nie dysponować pełną wiedzą na temat danego rynku, lub nie masz czasu na handel. Albo handlujesz jedną klasą aktywów i masz ochotę na zróżnicowanie swojego portfela na rynku Forex i CFD. Oto pięć powodów rosnącej popularności handlu społecznościowego:

 • Niskie koszty: W przypadku automatycznych sygnałów lub kopiowania handlu, nie musisz mieć wysokiego depozytu początkującego. W niektórych firmach/platformach możesz rozpocząć handel już od $200.
 • Dywersyfikacja ryzyka: Możesz skorzystać z różnych strategii w różnych firmach, dzięki czemu masz możliwość zdywersyfikowania ryzyka – nie musisz polegać tylko na jednym dostawcy sygnałów.
 • Punkt odniesienia dla własnych wyników: Możesz kontynuować swój własny handel i porównać skuteczność swojej strategii do wyników innych inwestorów. Rywalizacja może zmobilizować Cię do jeszcze skuteczniejszego handlu.
 • Oszczędności na opłatach: Tradycyjne zarządzanie środkami przez innych inwestorów zazwyczaj obejmuje dodatkowe opłaty administracyjne lub związane z osiąganymi przez nich wynikami. Niektórzy dostawcy sygnałów mogą naliczać niewielkie opłaty, lub opłaty w formie nieco szerszych spreadów.
 • Zweryfikowane wyniki: Niektóre portale umożliwiające handel społecznościowy publikują wyniki/współpracują tylko z inwestorami posiadającymi rzeczywiste rachunki handlowe. Oznacza to, że analizowane wyniki nie zawierają danych związanych z rachunkami testowymi/demo, co ułatwia Ci podjęcie najlepszej decyzji.

Ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym

Z inwestowaniem społecznościowym nieodłącznie wiąże się szereg ryzyk, które należy uważnie rozważyć przed skorzystaniem z usług inwestowania z wykorzystaniem sygnałów lub inwestowania naśladującego. Wśród tych ryzyk należy wymienić:

 • Zaufanie osobietrzeciej: Opierasz się w całości na osądzie i decyzjach inwestycyjnych osoby dostarczającej sygnał, ponosząc całą odpowiedzialność za działania podjęte na twoim rachunku (w tym za poniesione straty).
 • Internet nie jest perfekcyjny: Podobnie jak w przypadku wszystkich aplikacji technologicznych system operacyjny ma pewne wewnętrzne słabości i jest uzależniony od osób trzecich, które zarządzają jego połączeniem z serwerami Pepperstone. Inwestowanie przez internet z wykorzystaniem jakiejkolwiek aplikacji do inwestowania społecznościowego/naśladującego może zostać zakłócone, co może prowadzić do nieoczekiwanych strat potencjalnie przewyższających saldo Twojego rachunku.
 • Dane nieweryfikowane: Nie masz żadnej możliwości weryfikowania danych dostarczanych wraz z otrzymywanymi sygnałami. Na przykład nie będziesz w stanie stwierdzić, czy przedstawione przez dostawcę dane dotyczące maksymalnego spadku kursu (draw-down) są zgodne z rzeczywistością.
 • Zachęty opartenawolumenach: Niektórzy dostawcy otrzymują bonusy, które są im wypłacane na podstawie wolumenów transakcji przeprowadzonych przez osoby korzystające z ich usług. Oznacza to, że wybrany przez Ciebie dostawca może czerpać korzyści z zachęcania Cię do intensywniejszego inwestowania, niezależnie od tego, czy takie działanie jest dla Ciebie korzystne.
 • Brak uwzględnienia Twojej sytuacjiosobistej: Usługi inwestowania społecznościowego/naśladującego nie uwzględniają Twoich osobistych celów finansowych, okoliczności ani potrzeb.
 • Wszystkie usługi inwestowania z wykorzystaniem sygnałów czy inwestowania naśladującego dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej oferują osoby trzecie.*

Jak działa handel społecznościowy?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś, musisz zarejestrować Rzeczywisty Rachunek Handlowy Pepperstone, a także rachunek na jednym z portali oferujących handel społecznościowy. W zależności od wybranego dostawy sygnałów, będziesz poproszony/a o przesłanie swojego loginu Pepperstone oraz hasła, które będą potrzebne do kopiowania transakcji na Twój rachunek handlowy. Możesz także zostać poproszony/a o podpisanie dokumentu zawierającego Twoją zgodę na kopiowanie transakcji. Gdy wybierzesz inwestora, jego transakcje zostaną automatycznie skopiowane na Twój rachunek handlowy – wszelkie zmiany będą widoczne w czasie rzeczywistym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania związane z handlem społecznościowym i od czego rozpocząć…

Pepperstone współpracuje z poniższymi platformami/firmami udostępniającymi handel społecznościowy

 

 

*WAŻNA UWAGA: Informacje i analizy przedstawiane za pośrednictwem aplikacji inwestowania społecznościowego są opracowywane przez osoby trzecie i nie są zmieniane ani weryfikowane przez Pepperstone; ponadto Pepperstone nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uzyskane dzięki nim wyniki. Firma Pepperstone nie odpowiada za dokładność, aktualność ani kompletność powyższych informacji, dlatego nie należy opierać się na nich jako reprezentujących wymienione cechy. Zachęcamy do zasięgnięcia niezależnej porady przed zainwestowaniem w jakiekolwiek produkty lub usługi z zakresu inwestowania społecznościowego.