Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Obsługa Klienta

Ceny Bid i Ask

Opublikowane: 22 July 2014 , przez: Pepperstone Support , kategoria: O handlu

Spread transakcyjny ma dwa aspekty - cenę Bid oraz cenę Ask. Niezwykle istotne jest, aby przed rozpoczęciem handlu i złożeniem zlecenia zrozumieć funkcję części składowych spreadu (cen Bid oraz Ask).

Bid: Cena Bid jest używana podczas otwierania transakcji sprzedaży oraz zamykania transakcji kupna. Na platformie handlowej, ta cena jest używana do prezentacji ceny na wykresie.
Ask: Cena Ask jest używana podczas zamykania transakcji sprzedaży oraz otwierania transakcji kupna. Cena ta jest wyższa niż cena na wykresie, ponieważ cena Ask jest zawsze wyższa niż Bid.

Możesz wyświetlić ceny Ask w czasie rzeczywistym, przechodząc na platformę, klikając prawym przyciskiem w wykres, wybierając ustawienia a następnie “Pokaż linię Ask”.

Bid and Ask Price

Gdy otwierasz zlecenie kupna, zostanie ono otwarte po cenie Ask i zamknięte po cenie Bid. Jeśli zaś otwierasz zlecenie sprzedaży, zostanie ono otwarte po cenie Bid a zamknięte po cenie Ask.