Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Obsługa Klienta

Pepperstone cTrader – Zlecenia Limit i Stop

Opublikowane: 17 June 2014 , przez: Pepperstone Support , kategoria: cTrader

Otwierając okno Nowe Zlecenie i wybierając typ zlecenia, możesz zrealizować zlecenie limit i stop.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Nieco szybszym sposobem realizacji zlecenia limit i stop jest kliknięcie prawym przyciskiem na wykres symbolu, którym chcesz obracać, na poziomie ceny wejścia, a następnie kliknięcie w opcję sprzedaży lub kupna.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Typ zlecenia będzie zależeć od tego, czy kliknięcie nastąpiło powyżej lub poniżej obecnej ceny rynkowej. Jeśli poniżej ceny spot, tak jak pokazaliśmy powyżej, to wyświetli się opcja buy limit i sell stop. Jesli powyżej ceny spot, to pojawi się opcja sell limit i buy stop.

Kliknij dla przykładu w buy limit. Gdy pojawi się okno zlecenia, wyświetlony zostanie typ Twojego zlecenia, odpowiedni symbol, poziom ceny oraz wolumen – można w tym miejscu dokonać wszelkich modyfikacji zlecenia. Jeśli wybierzesz datę wygaśnięcia, zlecenie limit i stop zostanie automatycznie anulowane, jeśli cena wejścia nie została osiągnięta do ustawionej daty. Można dodać zlecenie stop loss i take profit – otrzymasz automatyczne aktualizacje, które poinformują Cię ile wyniesie Twój zysk lub strata, gdy zrealizowany zostanie Twój stop loss lub take profit – na początku jako procent Twojego salda, a następnie jako pipsy i Twoja waluta bazowa.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders

Aby potwierdzić zlecenie, kliknij w kupuj lub sprzedaj. Aby dokonać zmian w zleceniu, kliknij w odpowiednią ikonę na linii zlecenia, kliknij dwukrotnie w linię zlecenia lub przejdź do obserwatora rynku i zmodyfikuj zlecenie. Aby anulować zlecenie, kliknij w usuń na ekranie modyfikacji zlecenia, lub kliknij prawym przyciskiem na linię zlecenia w terminalu handlowym.

Pepperstone cTrader - Limit and Stop Orders