Your capital is at risk, losses can exceed deposits. Please read the full Risk Warning.

Live Support Centre

Handel forex

Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego

Jedną z kwestii, którą uwielbiają inwestorzy w przypadku CFD są niskie poziomy wymaganego depozytu zabezpieczającego dla Indeksów. Wymagany poziom pozostaje bez zmian określonego dnia dla danej transakcji, choć inne czynniki, takie jak ustawiona dźwignia finansowa, obecna wartość indeksu, waluta rachunku oraz symbol będący przedmiotem handlu, mogą mieć wpływ na wymagany poziom depozytu na lota.

Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego dla 1 standardowego lota; kwota depozytu jest przedstawiona w walucie lokalnej, ale jeśli waluta na Twoim rachunku handlowym jest inna, to aby obliczyć wymagany depozyt zabezpieczający dla Twojej waluty, należy dokonać wymiany walutowej po obowiązującym kursie:

IndeksWartość w punktach na 1 standardowego lotaWymagany depozyt zabezpieczający dla 1 standardowego lotaPrzykład depozytu dla dźwigni na poziomie 100:1
US5001 USD(1 USD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*2095)/100 = 20.95 USD
US301 USD(1 USD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*17971)/100 = 179.71 USD
NAS1001 USD(1 USD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*4424)/100 = 44.24 USD
AUS2001 AUD(1 AUD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*5700)/100 = 57.00 AUD
EUSTX501 EUR(1 EUR x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*3550)/100 = 35.50 EUR
GER301 EUR(1 EUR x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*11351)/100 = 113.51 EUR
FRA401 EUR(1 EUR x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*4990)/100 = 49.90 EUR
IT401 EUR(1 EUR x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*22570)/100 = 225.70 EUR
SPA351 EUR(1 EUR x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*11100)/100 = 111.00 EUR
UK1001 GBP(1 GBP x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*6951)/100 = 69.51 GBP
JPN225100 JPY(100 JPY x Wartość Indeksu) / Dźwignia(100*19365)/100 = 19365 JPY
HK501 HKD(1 HKD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*25300)/100 = 253 HKD
US20001 USD(1 USD x Wartość Indeksu) / Dźwignia(1*1234)/100 = 1234 USD