Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.6% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Handel forex

Poziomy Swapów w Pepperstone

Swap Forex to oprocentowanie, nazywane także rolloverem, które jest pobierane lub płacone za utrzymanie pozycji na rynku Forex przez noc.

Czym jest swap?

Poziom swapów jest ustalony w oparciu o poziom stóp procentowych dla walut znajdujących się w parze walutowej oraz o to, czy pozycja jest długa, czy krótka. W każdej parze walutowej, oprocentowanie jest płacone dla sprzedawanej waluty i otrzymywane dla kupionej waluty.

Poziomy swapów są publikowane co tydzień przez instytucje finansowe, z którymi współpracujemy. Są one obliczone także w oparciu o analizę dotyczącą zarządzania ryzykiem oraz warunki rynkowe. Każda para walutowa posiada własny poziom swapa, który jest mierzony dla standardowej wielkości 1,0 lota (100.000 jednostek bazowych).

Przedstawione poniżej poziomy swapów mają charakter orientacyjny i mogą się zmienić, w zależności od zmienności na rynku.

Poziomy Swapów Pepperstone

Aby wyświetlić najnowsze poziomy Swapów, należy przejść do Platformy Handlowej MT4 Pepperstone. Następnie należy wybrać:

  • Wyświetl > Obserwator Rynku
  • Kliknij prawym przyciskiem myszki w Obserwatora Rynku i wybierz Symbole
  • Następnie wybierz parę walutową, którą chcesz sprawdzić i kliknij w Ustawienia.