Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 74.6% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Handel forex

Kryptowaluty

Kryptowaluty, które w ciągu ostatniej dekady znacząco zyskały na znaczeniu i zostały określone jako aktywa przyszłości, zapewniają nowy system dokonywania transakcji wraz z nowymi, ekscytującymi możliwościami inwestycyjnymi.

Dzięki temu, że coraz to nowe branże wprowadzają technologię blockchain, w ciągu ostatnich lat kryptowaluty szybko zwiększyły swoją wartość – oferując inwestorom największą jak dotychczas możliwość zaangażowania się w handel tymi nowymi instrumentami.

Kryptowaluta charakteryzuje się dużą dynamiką kursu, na której mogą skorzystać inwestorzy rynków Forex i CFD – bez konieczności rzeczywistego zakupu kryptowalut albo posiadania portfela prowadzonego w kryptowalucie.

Pepperstone oferuje obecnie 5 produkty będące instrumentami pochodnymi na kryptowaluty o dźwigni do 5:1 na wszystkich naszych platformach transakcyjnych, umożliwiając użytkownikom dostęp do tych rynków w dowolnym miejscu na świecie, na dowolnym urządzeniu.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, mają znacznie wyższą zmienność w porównaniu do tradycyjnych walut i niosą ze sobą znaczne ryzyko, które opisaliśmy poniżej bardziej szczegółowo. Należy również pamiętać, że użytkownicy nie będą posiadać lub mieć jakichkolwiek praw w walucie bazowej, gdy dokonują oni transakcji za pośrednictwem Pepperstone.

 

Bitcoin

Bitcoin

Jako jedno z najbardziej popularnych aktywów w zyskującej coraz większe znaczenie klasie kryptowalut, Bitcoin daje inwestorom możliwość dalszej dywersyfikacji swojego portfela, dzięki automatycznemu zarządzaniu popytem i podażą. Osiągając kapitalizację rynkową w wysokości ponad 100 miliardów dolarów Bitcoin jest teraz coraz częściej wykorzystywanym instrumentem handlowym, a inwestorzy mają więcej możliwości handlu tą kryptowalutą niż kiedykolwiek wcześniej.

 

 

 

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash

W 2017 r. Bitcoin przeszedł hard fork, aby rozwiązać problemy ze skalowaniem, tworząc nowy blockchain, który zaowocował kryptowalutą Bitcoin Cash. Odróżniając się od Bitcoin w sposobie skalowania protokołu, instrument ten podzielił wielu entuzjastów i stanowi krok naprzód w handlu kryptowalutami i możliwościach rozwiązywania problemów technicznych z kryptowalutami.

 

 

 

Ethereum

Ethereum

Ethereum zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu najbardziej wartościowych kryptowalut, biorąc pod uwagę kapitalizację rynkową. Inaczej niż w przypadku Bitcoin, Ethereum nie skupia się wyłącznie na transakcjach, ale oferuje większą różnorodność zastosowań inwestycyjnych, co zapewnia jej przewagę nad innymi kryptowalutami. Do tych szerszych możliwości wykorzystania należą również inteligentne kontrakty oraz platformy aplikacji blockchain, które sprawiły, że Ethereum odnotowywało duże zmiany cenowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy i stało się bardzo dynamicznym instrumentem dla inwestorów.

 

 

 

Dash

Dash

Kryptowaluta Dash (skrót od: „Digital Cash”) została stworzona jako próba poprawy prędkości oraz anonimowości handlu kryptowalutami. Będąc pierwszą kryptowalutą ze zdecentralizowanym zarządzaniem, Dash zdołał stworzyć wydajny system płatności, który zapewnił jej większą płynność niż w przypadku konkurentów. Dzięki temu Dash jest jednym z najbardziej wartościowych instrumentów w tej klasie aktywów.

 

 

 

Litecoin

Litecoin

Kryptowaluta Litecoin została wprowadzona w 2011 roku jako alternatywa dla Bitcoin. Korzysta ona z prostego algorytmu generowania bloków, co przyspiesza wykonywanie transakcji. Ta większa szybkość sprawiła, że kryptowaluta Litecoin w ciągu ostatnich lat stała się bardzo popularnym instrumentem handlowym z rosnącą kapitalizacją rynkową.

 

Zalety handlu Kryptowalutami z Pepperstone:

  • Dźwignia 500:1 dla klientów branżowych i 20:1 dla klientów detalicznych.
  • Brak prowizji
  • Możliwość hedgingu na jednym koncie
  • Dostęp do spreadów i egzekucji transakcj na poziomie instytucjonalnym

Ryzyko związane z handlem Kryptowalutami:

  • Handel przy użyciu dźwigni niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału. Możesz stracić wszystko lub dużą część swojego kapitału handlowego, jeśli rynek wykona duży ruch w stronę przeciwną do Twojej(-ich) aktualnie otwartej(-tych) pozycji
  • Twoje straty mogą przewyższyć Twoje wpłaty
  • Wcześniejsze wyniki nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości
  • Korzyści podatkowe (jeśli takowe zaistnieją) podlegają możliwości zmiany i zależą od Twoich osobistych warunków
  • Rynek kryptowalut jest zmienny - gwałtowne i niespodziewane ruchy cenowe mogą spowodować, że bardzo szybko można stracić znaczne sumy pieniędz