Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Beginner

Wskaźniki techniczne

Wskaźniki techniczne mają na celu zaznajomienie inwestorów z informacjami na temat kierunku i trwałości zmiany ceny oraz trendów w tym zakresie.

Czym są wskaźniki techniczne?

Są one często zautomatyzowane jako badania i stosowane do wykresów, aby pomóc w uzyskaniu dodatkowych informacji o kierunku lub perspektywach dla ceny instrumentu.

Wskaźniki mogą być wyświetlane w głównej części wykresu, na osobnym wykresie dołączonym do niego lub jako wartości niezależne od dowolnego wykresu.

Gdy są używane z wykresem, wskaźniki są często wyświetlane jako linie, a interakcja między tymi liniami lub między nimi wraz z podstawową ceną może być wykorzystana do określenia, jakie są możliwe kolejne zmiany ceny.

Typy wskaźników

Poniżej wymieniamy wskaźniki najczęściej używane przez naszych klientów:

1. Linie oporu i wsparcia

Poziomy wsparcia i oporu są barierami dla postępu w działaniach cenowych. Oznacza to, że są to poziomy, przy których cena nie może się przesunąć w górę lub w dół, w zależności od aktualnego tempa.

Gdy cena zbliża się do poziomu wsparcia lub oporu i odbija się od nich, często zaczyna się poruszać w przeciwnym kierunku. Poziomy wsparcia i oporu pełnią funkcję tzw. podłóg i sufitów poprzez ograniczenie działań cenowych i określenie ich granic.

Jeśli jednak granice te zostaną przełamane przez ruch ceny w górę, poziomy wcześniejszego oporu staną się potencjalnymi poziomami wsparcia dla nowego trendu. Z drugiej strony, przesunięcie ceny na dół przełamuje poziom wsparcia, wtedy poprzedni poziom wsparcia przyjmuje rolę potencjalnego oporu.

chart-what-is-a-technical-indicator.jpeg

Historyczne linie wsparcia i oporu oraz działania cenowe można wykorzystać do identyfikacji możliwych punktów zwrotnych w działaniach cenowych, a także potencjalnych punktów wejścia i wyjścia dla transakcji.

Informacje te są niezbędne, aby pomóc inwestorom w przeprowadzaniu dochodowych transakcji i zminimalizowaniu strat na tych niedochodowych.

2. Średnia krocząca

Średnie kroczące to średnie wartości ceny instrumentu w danym okresie.

Są obliczane przez dodanie określonej liczby cen zamknięcia zarejestrowanych w określonym czasie.

Ta całkowita liczba jest następnie dzielona przez ilość cen użytych do obliczenia.

Na przykład, aby obliczyć 10-dniową średnią kroczącą, dziesięć ostatnich dziennych cen zamknięcia jest sumowanych, a następnie dzielonych przez 10.

Istnieją cztery główne typy średnich ruchomych:

 • Prosta
 • Wykładnicza
 • Wygładzona
 • Ważona

Różnica między każdą z nich sprowadza się do wag przypisanych do najnowszych danych z serii i obliczeń.

Średnich kroczących używa się do:

 • Określania obszarów wsparcia i oporu
 • Identyfikacji punktów wejścia i wyjścia
 • Podkreślenia kierunku trendu
 • Wygładzenia wahań cen lub szumu rynkowego.

Kierunek średniej kroczącej pokazuje, czy na rynku występuje trend wzrostowy, czy trend spadkowy.

Wielokrotne średnie ruchome, obliczane dla różnych czasów trwania, można wykorzystać na wykresie, aby porównać trendy cenowe w czasie.

Jeśli te średnie ruchome przecinają się, można potwierdzić zmianę trendu. Dzieje się tak, ponieważ wskaźniki pozostają w tyle za zmianami w cenie bazowej.

chart-trend-change.jpeg

3. Oscylatory

Oscylatory zaprojektowano tak, aby wskazywały na nieuchronną zmianę aktualnego trendu cenowego instrumentu. Robią to, podkreślając bliskość do granicy wykupienia lub wyprzedania , niezależnych od samej ceny.

Oscylatory wskazują na potencjał zmiany trendu, a nie na wyraźną zmianę trendu. Ważne jest, aby pamiętać, że ceny mogą ignorować te wskaźniki i kontynuować trend, stając się nadmiernie rozszerzone w obu kierunkach.

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym ze szczególnych wskaźników, który określa, czy instrument wygląda na wykupiony lub wyprzedany w porównaniu z jego historyczną ceną wykonania.
Wskaźnik mieści się w przedziale od 0 do 100, z granicami wyprzedaży i wykupienia ustawionymi odpowiednio na 30 i 70.

 • Jeśli wskaźnik RSI przejdzie do poziomu 70 lub wyższego, a następnie zostanie uzupełniony, może to oznaczać, że bieżący trend wzrostowy będzie wynikał z tego samego trendu, który może być szansą sprzedaży.
 • Alternatywnie, jeśli wskaźnik przesunie się do 30 lub poniżej, a następnie się odbije, może to sugerować utratę tempa w istniejącej tendencji spadkowej, co może być szansą na zakup.

Innymi słowy, cena i ruch RSI są ze sobą powiązane.

Oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii, które oscylują w zakresie od 0 do 100%.
Inwestorzy monitorują zachowanie tych linii, ich wzajemne oddziaływanie i reakcję na granice wykupienia i wyprzedania wynoszące 20% i 80%.

 • Jeśli linie na wskaźniku przekroczą lub znajdą się w okolicach poziomu 80%, a następnie podążą w dół, można to uznać za sygnał do sprzedaży.
 • Jeśli linie osiągnął dolną wartość na poziomie 20% lub niższym i odbiją się, można to zinterpretować jako sygnał do zakupu.

Rozbieżność między samymi liniami stochastycznymi lub bieżącym trendem cenowym jest również bardzo interesująca dla inwestorów, podobnie jak rzeczywiste punkty przecięcia dwóch linii stochastycznych.

chart-oscillators.jpeg

4. Zniesienie

Analitycy techniczni uważają, że rynki mają średnie odwrócenie i często chcą skorygować swoje poprzednie zyski lub straty cenowe. Wskaźniki zniesienia są używane do identyfikacji i pomiaru tych potencjalnych ruchów, które pojawiają się, gdy istniejący trend dobiega końca i zaczyna się nowy, przeciwny trend.

Najbardziej znanym z tych narzędzi są zniesienia Fibonacciego, które rejestrują wysokie i niskie ceny wcześniejszego ruchu i przedstawiają konkretne punkty cenowe lub poziomy zniesienia do monitorowania przez inwestorów.

Poziomy te są obliczane za pomocą sekwencji matematycznej opracowanej przez włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego.

chart-retracement.jpeg

Słyszałeś o narzędziach Smart Trader?

Narzędzia Smart Trader to zestaw 28 specjalistycznych narzędzi i wskaźników zaprojektowanych, aby pomóc Ci osiągnąć zupełnie nowy poziom inwestycji w oparciu o analizę techniczną. Użytkowanie, instalacja oraz dostęp są bardzo łatwe, ale zastrzeżone wyłącznie dla najpopularniejszych i najlepszych platform inwestycyjnych na świecie, tj.MetaTrader 4 oraz MetaTrader"5.

Dowiedz się więcej o narzędziach Smart"Trader.

Gotowy na handel?

Możesz zacząć łatwo i szybko – nawet przy niewielkiej wpłacie. Złóż wniosek w kilka minut w prostym procesie aplikacyjnym.

© 2022 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest odpowiedni dla każdego, a w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkowa inwestycja. Nie jesteś właścicielem ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb Państwa lub Państwa klienta. Prosimy o zapoznanie się z naszymi dokumentami prawnymi i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko, zanim podejmą Państwo jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do korzystania z niezależnej porady.

Pepperstone EU Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Cyprze pod numerem ΗΕ 398429 i jest upoważniona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 388/20). Siedziba spółki: Arch. Makariou ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr.

Informacje zawarte na tej stronie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii lub Stanów Zjednoczonych, ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.