Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Beginner

Czym jest swap na rynku forex?

Inwestując na rynku forex, wyrażasz pogląd dot. kierunku party walutowej poprzez zakup lub sprzedaż waluty bazowej (pierwsza wymieniona waluta), otrzymując zysk lub ponosząc stratę w walucie kwotowanej (druga wymieniona waluta). W efekcie umawiasz się z nami, jako kontrahentem na zajęcie stanowiska co do jednej z walut przed wymianą jej z powrotem w dniu wyboru, z wszelkimi bieżącymi zyskami lub stratami skorygowanymi o środki pieniężne na rachunku.

Zajęcie pozycji zależy od strategii oraz planu inwestycyjnego. Swing traderzy mogą utrzymywać pozycję przez kilka dni, a nawet tygodni, a scalperzy przez kilka sekund. Po zajęciu pozycji cena pary walutowej, którą obracasz, nie jest jedyną ceną, którą musisz obserwować; musisz również zdawać sobie sprawę z wartości swap lub opłaty za zasilenia.

Na opłatę swap znaczny wpływ wykazuje podstawowa stopa procentowa odpowiadająca każdej z dwóch branych pod uwagę walut. Opłata swap zostanie zastosowana, jeśli utrzymasz pozycję w punkcie rollover dla danego dnia, który ma miejsce o godzinie 00:00 czasu serwera i jest znany wśród inwestorów forex jako „tomorrow next” albo „tom next.”

Inwestujący w ciągu dnia nie muszą martwić się opłatami swap, ponieważ standardowo zamykają swoje pozycje przed dziennym punktem rollover. Ale dla każdego, kto utrzymuje pozycję otwartą przez noc lub dłużej, należy wziąć to pod uwagę w rozważaniach inwestycyjnych.

Jak oblicza się opłatę za rollover?

Opłaty swap wynikają z różnic kursów.. Różnice kursów to inny sposób myślenia o różnicy między notowaniami walut bazowych i kwotowanych. Oczywiście mogą istnieć różnice w obu kursach, więc po odliczeniu i oszacowaniu różnicy możesz być zobowiązany do zapłacenia lub nawet otrzymać wartość dziennej opłaty. Czynniki, które wpływają na daną kwotę, to m.in. wielkość lota, bieżąca cena rynkowa oraz zakres różnicy między dwoma kursami w tym czasie. Ta różnica stanowi podstawę dla obrotu typu „carry trade”.

Czym jest „carry trade”?

Gdy warunki rynkowe są odpowiednie, inwestorzy często aktywnie zajmują pozycję na walucie o wyższym odpowiadającym kursie, a także „finansują” transakcję poprzez ograniczenia na walucie o niższej stopie procentowej, a następnie kompensują dodatnią różnicę odsetkową. Znane jest to jako carry trade, gdzie inwestor przenosi swoją pozycję, aby podbić odsetki i różnicę stóp swapowych. „Carry” jest ogromną częścią krajobrazu na rynku FX i może być głównym czynnikiem dla wielu funduszy hedgingowych.

Dlaczego brokerzy naliczają opłaty typu swap?

W Pepperstone oferujemy naszym klientom możliwość aktywnego inwestowania w zmiany cen na globalnych rynkach walutowych bez konieczności martwienia się fizyczną dostawą waluty, będącej przedmiotem inwestycji. Kiedy więc zajmuje się pozycję FX z dźwignią, jest ona efektywnie oparta na otwartych, elastycznych zasadach rozliczeń. Oznacza to, że jako inwestor decydujesz, kiedy chcesz zamknąć pozycję za pomocą stop-loss lub innej formy zarządzania transakcją, a brokerzy jako kontrahenci używają czasu rollover do obliczania opłat za zasilenia zamiast dostawy lub odbioru fizycznego waluty.

Jak przebiega rozliczenie na bazowych rynkach typu FX spot?

Na rynkach bazowych transakcje spot FX są zazwyczaj rozliczane dwa dni robocze po dacie inwestycji (T+2). Jeśli dany podmiot kupi EURUSD na rynku spot FX, otrzyma kwotę w EUR według ustalonego kursu dwa dni po zawarcia transakcji. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, na przykład USDCAD rozlicza się następnego dnia po inwestycji (T+1).

Czym jest „tom next”?

Swapy „tom next” to w pełni zbywalne instrumenty finansowe. Ich kurs zmienia się wraz z oczekiwaniami co do polityki pieniężnej, a także na skutek działania innych siła rynkowych, takich jak podaż, popyt i płynność, które wpływają na rynek. Instytucje często starają się opóźnić rozliczenia poprzez zawarcie kolejnego porozumienia.

Przykład swapa tom next

Załóżmy, że inwestor kupuje jeden kontrakt EURUSD (referencyjnie 100 000 EUR), ale z jakiegokolwiek powodu chce opóźnić rozliczenie o jeden dzień. Następnego dnia kontrahent zwraca 100 000 EUR z powrotem do inwestora na „kolejny” dzień według poprzedniego kursu transakcyjnego powiększonego o dodatkowy kurs rynkowy tom next. Wynik rozliczenia jest przesunięty o jeden dzień, a transakcyjny kurs wymiany inwestora jest teraz dostosowywany do rynkowego kursu tom next.

Dokładnie odtwarzamy ten proces ze względu na sposób zarządzania przepływem klientów za pomocą naszych banków zabezpieczających. Oznacza to, że koszt (lub uznanie) przeniesienia i opóźnionego rozliczenia jest odtwarzany na Twoim koncie. Jeśli zdecydujesz się utrzymać pozycję po upływie ustalonego czasu rollover, przypadającego na godzinę 17:00 czasu nowojorskiego (lub na 7:00 czasu AEST), zapłacisz lub zarobisz następną opłatę na pozycji nominalnej, włączając wszelkie zyski lub straty.

Zauważ, że w prawdziwym świecie FX uprzednio ustalona cena otwarcia jest poprawiana według stawki swap. W inwestycjach FX z dźwignią, które oferujemy, obowiązuje prosta korekta gotówkowa na rachunku.

Jak pozyskujemy stawki tom next?

Pozyskujemy stawki tom next z najwyżej jakości banku inwestycyjnego o globalnym zasięgu. Są one regularnie aktualizowane, aby uwzględnić dynamikę rynku tom next.

Dzienna opłata / uznanie swap = (Jeden punkt / kurs wymiany) * (Rozmiar transakcji [or notional amount] * opłata tom next)

Na przykład:

Para walutowa: EURUSD

Jeden punkt: 0,00001

Waluta bazowa rachunku: EUR

Kurs wymiany 1,1290

Rozmiar transakcji: 1 lot (100 000 euro)

Stawki swap w Pepperstone dla pozycji długich: -11,49, dla pozycji krótkich: +7,02

Wartość swap do odliczenia z rachunku: (0,00001/1,1290) * (100 000 *-11,49) = -10,18 euro

Gdybyś zajął pozycję krótką na jednym kontrakcie EURUSD, otrzymałbyś 6,22 euro dziennie.

Czym jest potrójny swap?

Trzydniowy rollover to standard w branży. Podczas gdy inwestorzy zostaną obciążeni (lub uzyskają) stawką(-ę) tom next za jeden dzień, jeśli utrzymają pozycję po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego, najbardziej mylącą i źle zrozumianą częścią opłaty za przeniesienie jest trzydniowa opłata rollover, znana również jako „triple swap Wednesday”.

Wynika to z faktu, że jeśli inwestor utrzyma pozycję otwartą w środę po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego, transakcja zostanie potraktowana jako zrealizowana w czwartek, a saldo rachunku zostanie zaktualizowane o opłaty z trzech dni.

Biorąc pod uwagę charakter rozliczenia T+2, data rozliczenia, na którą narażony jest broker, zostaje przesunięta na poniedziałek, co oznacza, że inwestor zostanie obciążony (lub otrzyma środki) za zasilenia w oba dni weekendu. Mimo że rynki walutowe są zamknięte, w kolejnych trzech dniach kalendarzowych wymagane jest pewne zaangażowanie.

Wyprzedź konkurencję

Podczas inwestycji na rynku forex musisz obserwować nie tylko Z/S. Opłaty swap mogą pomagać lub utrudniać sytuację na rachunku w zależności od walut, w które inwestujesz, oraz różnic kursowych. Ważne jest, aby wiedzieć, czym jest rollover i jakie ma zastosowanie na rachunku, a także aby rozpoznawać typowe pułapki czekające inwestorów pozostawiających otwarte pozycje na noc. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak obliczyć tom next, środowe potrójne opłaty swap lub jak najlepiej zarządzać rachunkiem, zachowując otwartą pozycję na noc, skontaktuj się z nami.

© 2021 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Pepperstone Group Ltd jest spółką holdingową Pepperstone Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i regulowaną przez FCA oraz Pepperstone EU Ltd, zarejestrowaną na Cyprze i regulowaną przez CySEC. Więcej informacji o naszych spółkach można znaleźć na stronie www.pepperstonegroup.com. 

Pepperstone EU Ltd: numer spółki HE 398429, numer licencji cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 388/20. Siedziba spółki: Arch. Makarios ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich i w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkową inwestycję. Nie posiadasz ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej ani potrzeb Twoich lub Twojego klienta. Przeczytaj nasze dokumenty prawne i upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do zasięgnięcia niezależnej porady. 

Pepperstone Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 08965105 i jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 684312). Siedziba spółki: 70 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Wielka Brytania. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Spread bets i kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. 79,8% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu spread bets i kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają spread bets i kontrakty CFD, i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

Informacje zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii ani Stanów Zjednoczonych ani nie są przeznaczone do użytku przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.