Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Beginner

Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) jest narzędziem do spekulacji na cenach rynków finansowych, w tym forex, indeksów akcyjnych, towarów i akcji.

Czym jest CFD?

CFD, powszechniej znane jako instrumenty pochodne, zapewniają ekspozycja na rynek bez faktycznego posiadania przez inwestora aktywów bazowych.

Kontrakty CFD pozwalają również wyrazić pogląd na temat przyszłego kierunku rynku. W efekcie zawierasz z nami umowę na wymianę wartości pomiędzy ceną otwarcia instrumentu, a punktem, w którym ostatecznie zdecydujesz się zamknąć transakcję w przyszłości. Odległość między ceną otwarcia i zamknięcia a wielkością pozycji określa stopień zysku lub straty.

Jeden z najbardziej elastycznych instrumentów tradingowych

Kontrakty CFD oferują możliwość handlu na rynkach globalnych, niezależnie od tego, czy dochodzi do wzrostu, czy też spadku, ponieważ można otwierać pozycje długie lub krótkie. W przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych, takich jak opcje, nie ma również daty wygaśnięcia transakcji CFD opartych na gotówce.

Czym jest dźwignia?

Podczas obrotu kontraktami CFD zostaniesz poproszony o określenie procentu pełnej wartości rynkowej pozycji, znanej jako ekspozycja. Oznacza to, że możesz osiągnąć znaczną ekspozycję na rynku dzięki niewielkim początkowym nakładom kapitałowym, znanym jako margines lub depozyt. Ta idea dźwigni finansowej lub „lewarowania” umożliwia inwestorom handel na rynkach, do których po prostu nie byliby w stanie się dostać.

Dźwignia finansowa oznacza, że małe nakłady kapitałowe mogą pozwolić pójść dalej, ale może to również spowodować wzrost wahań zysków i strat w portfelu. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów finansowych, jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku niż ten przez ciebie przyjęty, stracisz pieniądze. Ale ponieważ handel CFD wiąże się z dźwignią, istnieje większe ryzyko, że możesz stracić znacznie więcej niż zainwestowany kapitał. W związku z tym obrót kontraktami CFD wymaga większej uwagi niż w przypadku inwestycji niezabezpieczonych, takich jak w akcje fizyczne.

Koszty handlu

Koszt handlu kontraktami CFD zależy u nas od wybranego typu rachunku. Dowiedz się więcej o naszych typach rachunków"tutaj

Podstawowy koszt jest znany jako spread lub różnica między ceną kupna i sprzedaży. Mogą być również dodatkowe opłaty prowizyjne, które należy rozważyć, porównując rachunki podczas wybierania tego najlepszego względem twoich potrzeb handlowych. Istnieje opłata odsetkowa, jeśli utrzymasz pozycję poza punktem rollover, który ma miejsce o godzinie 17:00 EST każdego dnia i jest obliczany na podstawie odpowiadającej mu stawki swap. Może to być ważne dla wielu handlowców, którzy otwierają duże pozycje i często zamykają je przed tym wyznaczonym czasem. Dowiedz się więcej o swapach, spreadach i prowizjach"tutaj.

Klasyczne cechy inwestora CFD

Inwestorzy CFD mają zróżnicowane cechy charakteru, ale nasi najbardziej skuteczni klienci są ambitni, pasjonują się rynkami finansowymi, kontynuują naukę i prawdopodobnie mieli doświadczenie w handlu lub inwestowaniu poza instrumentami pochodnymi przed rozpoczęciem handlu na kontraktach CFD.

Oczywiście nasi klienci mają wyższą tolerancję na ryzyko i rozumieją, że dźwignia może zwiększyć zarówno zysk, jak i stratę. Odnoszący sukcesy inwestor będzie zastanawiać się dokładnie i doceniać zarządzanie ryzykiem. Tacy inwestorzy lubią handlować metodycznie albo za pośrednictwem zautomatyzowanych Expert Advisors (lub EA), analizy techniczne, działania cenowego lub z uwzględnieniem bardziej fundamentalnych czynników.

Ze względu na wysoki poziom dźwigni, traderzy CFD mają tendencję do utrzymywania pozycji w krótszych ramach czasowych, co wymaga zwiększonego nadzoru nad pozycjami i portfelem.

Zarządzanie ryzykiem

Ponieważ kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, możliwe jest zyskanie lub utrata znacznie większych kwot w porównaniu z początkowymi nakładami kapitałowymi, a straty mogą przekraczać kwoty depozytu.

Z tego powodu zarządzanie ryzykiem jest podstawową kwestią obowiązującą wszystkich odnoszących sukcesy traderów CFD, dlatego zalecamy obejrzenie jednego z naszych wielu webinariów na temat zarządzania ryzykiem, który pomorze wykorzystać tę dyscyplinę. Oferujemy również szereg zleceń stop-loss, które zamkną twoją transakcję na określonym poziomie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu"ryzykiem.

Odkryj więcej ciekawostek na rachunku demo

Otwarcie rachunku demo to świetny sposób, aby sprawdzić, czy handel CFD jest odpowiedni dla Ciebie i przećwiczyć swoje podejście handlowe. Wyposaż się w codzienne wiadomości rynkowe i wiedzę ze strefy edukacji"online.

Gotowy na handel?

Możesz zacząć łatwo i szybko – nawet przy niewielkiej wpłacie. Złóż wniosek w kilka minut w prostym procesie aplikacyjnym.

© 2022 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest odpowiedni dla każdego, a w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkowa inwestycja. Nie jesteś właścicielem ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb Państwa lub Państwa klienta. Prosimy o zapoznanie się z naszymi dokumentami prawnymi i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko, zanim podejmą Państwo jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do korzystania z niezależnej porady.

Pepperstone EU Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Cyprze pod numerem ΗΕ 398429 i jest upoważniona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 388/20). Siedziba spółki: Arch. Makariou ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr.

Informacje zawarte na tej stronie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii lub Stanów Zjednoczonych, ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.