Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Beginner

Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD

Kontrakt na różnicę kursową (CFD) jest narzędziem do spekulacji na cenach rynków finansowych, w tym forex, indeksów akcyjnych, towarów i akcji.

Czym jest CFD?

CFD, powszechniej znane jako instrumenty pochodne, zapewniają ekspozycja na rynek bez faktycznego posiadania przez inwestora aktywów bazowych.

Kontrakty CFD pozwalają również wyrazić pogląd na temat przyszłego kierunku rynku. W efekcie zawierasz z nami umowę na wymianę wartości pomiędzy ceną otwarcia instrumentu, a punktem, w którym ostatecznie zdecydujesz się zamknąć transakcję w przyszłości. Odległość między ceną otwarcia i zamknięcia a wielkością pozycji określa stopień zysku lub straty.

Jeden z najbardziej elastycznych instrumentów tradingowych

Kontrakty CFD oferują możliwość handlu na rynkach globalnych, niezależnie od tego, czy dochodzi do wzrostu, czy też spadku, ponieważ można otwierać pozycje długie lub krótkie. W przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych, takich jak opcje, nie ma również daty wygaśnięcia transakcji CFD opartych na gotówce.

Czym jest dźwignia?

Podczas obrotu kontraktami CFD zostaniesz poproszony o określenie procentu pełnej wartości rynkowej pozycji, znanej jako ekspozycja. Oznacza to, że możesz osiągnąć znaczną ekspozycję na rynku dzięki niewielkim początkowym nakładom kapitałowym, znanym jako margines lub depozyt. Ta idea dźwigni finansowej lub „lewarowania” umożliwia inwestorom handel na rynkach, do których po prostu nie byliby w stanie się dostać.

Dźwignia finansowa oznacza, że małe nakłady kapitałowe mogą pozwolić pójść dalej, ale może to również spowodować wzrost wahań zysków i strat w portfelu. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów finansowych, jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku niż ten przez ciebie przyjęty, stracisz pieniądze. Ale ponieważ handel CFD wiąże się z dźwignią, istnieje większe ryzyko, że możesz stracić znacznie więcej niż zainwestowany kapitał. W związku z tym obrót kontraktami CFD wymaga większej uwagi niż w przypadku inwestycji niezabezpieczonych, takich jak w akcje fizyczne.

Koszty handlu

Koszt handlu kontraktami CFD zależy u nas od wybranego typu rachunku. Dowiedz się więcej o naszych typach rachunków tutaj

Podstawowy koszt jest znany jako spread lub różnica między ceną kupna i sprzedaży. Mogą być również dodatkowe opłaty prowizyjne, które należy rozważyć, porównując rachunki podczas wybierania tego najlepszego względem twoich potrzeb handlowych. Istnieje opłata odsetkowa, jeśli utrzymasz pozycję poza punktem rollover, który ma miejsce o godzinie 17:00 EST każdego dnia i jest obliczany na podstawie odpowiadającej mu stawki swap. Może to być ważne dla wielu handlowców, którzy otwierają duże pozycje i często zamykają je przed tym wyznaczonym czasem. Dowiedz się więcej o swapach, spreadach i prowizjach tutaj.

Klasyczne cechy inwestora CFD

Inwestorzy CFD mają zróżnicowane cechy charakteru, ale nasi najbardziej skuteczni klienci są ambitni, pasjonują się rynkami finansowymi, kontynuują naukę i prawdopodobnie mieli doświadczenie w handlu lub inwestowaniu poza instrumentami pochodnymi przed rozpoczęciem handlu na kontraktach CFD.

Oczywiście nasi klienci mają wyższą tolerancję na ryzyko i rozumieją, że dźwignia może zwiększyć zarówno zysk, jak i stratę. Odnoszący sukcesy inwestor będzie zastanawiać się dokładnie i doceniać zarządzanie ryzykiem. Tacy inwestorzy lubią handlować metodycznie albo za pośrednictwem zautomatyzowanych Expert Advisors (lub EA), analizy techniczne, działania cenowego lub z uwzględnieniem bardziej fundamentalnych czynników.

Ze względu na wysoki poziom dźwigni, traderzy CFD mają tendencję do utrzymywania pozycji w krótszych ramach czasowych, co wymaga zwiększonego nadzoru nad pozycjami i portfelem.

Zarządzanie ryzykiem

Ponieważ kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, możliwe jest zyskanie lub utrata znacznie większych kwot w porównaniu z początkowymi nakładami kapitałowymi, a straty mogą przekraczać kwoty depozytu.

Z tego powodu zarządzanie ryzykiem jest podstawową kwestią obowiązującą wszystkich odnoszących sukcesy traderów CFD, dlatego zalecamy obejrzenie jednego z naszych wielu webinariów na temat zarządzania ryzykiem, który pomorze wykorzystać tę dyscyplinę. Oferujemy również szereg zleceń stop-loss, które zamkną twoją transakcję na określonym poziomie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.

Odkryj więcej ciekawostek na rachunku demo

Otwarcie rachunku demo to świetny sposób, aby sprawdzić, czy handel CFD jest odpowiedni dla Ciebie i przećwiczyć swoje podejście handlowe. Wyposaż się w codzienne wiadomości rynkowe i wiedzę ze strefy edukacji online.

Gotowy na handel?

Możesz zacząć łatwo i szybko – nawet przy niewielkiej wpłacie. Złóż wniosek w kilka minut w prostym procesie aplikacyjnym.

© 2021 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Pepperstone Group Ltd jest spółką holdingową Pepperstone Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i regulowaną przez FCA oraz Pepperstone EU Ltd, zarejestrowaną na Cyprze i regulowaną przez CySEC. Więcej informacji o naszych spółkach można znaleźć na stronie www.pepperstonegroup.com. 

Pepperstone EU Ltd: numer spółki HE 398429, numer licencji cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 388/20. Siedziba spółki: Arch. Makarios ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich i w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkową inwestycję. Nie posiadasz ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej ani potrzeb Twoich lub Twojego klienta. Przeczytaj nasze dokumenty prawne i upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do zasięgnięcia niezależnej porady. 

Pepperstone Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 08965105 i jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 684312). Siedziba spółki: 70 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Wielka Brytania. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Spread bets i kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. 79,8% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu spread bets i kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają spread bets i kontrakty CFD, i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

Informacje zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii ani Stanów Zjednoczonych ani nie są przeznaczone do użytku przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.