CFD są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76,5 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD u tego dostawcy. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżenie o Ryzyku.

Beginner

Analiza techniczna

Analiza techniczna i price action to dwa bardzo popularne badania inwestycyjne, które obejmują wykorzystanie wykresów nakierowane na zrozumienie nastrojów rynkowych, aspektu psychologicznego oraz zachowań. Jednakże oba mają określone różnice."

Zawsze zadawaj pytania

Wykres może pomóc ocenić prawdopodobieństwo ruchu wzrostowego, spadkowego lub związanego z zasięgiem na rynkach. Rynki stanowią serię w większości losowych wydarzeń, więc naszym zadaniem jako inwestorów jest zarządzanie ryzykiem i ocena prawdopodobieństwa, a w tym właśnie wykresy mogą naprawdę pomóc.

Kiedy zaczynasz korzystać z analizy technicznej, analizy cen lub kombinacji obu powyższych, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zadanie sobie kilku pytań dotyczących tego, co rynki próbują Ci powiedzieć:

  • Co wzorzec wykresu mówi na temat zachowania aktywnych uczestników rynku w tym momencie?
  • Jeśli rynek wykazuje tendencję wzrostową lub spadkową, jakie jest prawdopodobieństwo kontynuacji tego trendu?
  • Rynek mógł przemieścić się z punktu A do punktu B, ale jak możemy ocenić ogólną jakość przebytej trasy?

Podczas gdyanaliza fundamentalna bada parametr „dlaczego”, analiza techniczna i price action stawia pytanie „co”.

Co przedstawia wykres?

Pytanie jest proste, ale odpowiedź złożona. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wykresem liniowym, słupkowym, Renko, czy świecowym, wszystkie przedstawiają inny obraz podaży i popytu.

Wykres przedstawia sumę transakcji kupna i sprzedaży na tym rynku lub instrumencie w danym momencie. Ma to wpływ na wszystkie znane wiadomości, a także na to, czego inwestorzy oczekują od przyszłych wydarzeń informacyjnych, zysków i przepływów pieniężnych, zanim zobaczymy kolejną reakcję, gdyby rzeczywistość okazała się być inna.

Wykresy łączą całą aktywność milionów uczestników rynku, dokonywaną osobiście przez ludzi lub w inny sposób. Niezależnie od tego, czy transakcja miała miejsce w wyniku działania eksportera, algorytmu, banku centralnego lub inwestora detalicznego, wykres łączy wszystkie te informacje z danymi wyjściowymi, które inwestorzy mogą ocenić, zbadać i przeanalizować. Zrozumienie i pewna interpretacja tego, co przekazują te informacje może mieć niesamowity wpływ.

Analiza techniczna

Analiza techniczna przygląda się rytmowi, przepływowi i trendom zachowań rynkowych. Aby zrozumieć te zachowania, inwestorzy mogą przyjrzeć się różnym narzędziom, takim jak analiza klasycznych wzorców wykresów, takich jak odwrócony schemat formacji głowy i ramion, punkty zwrotne w inwestycjach lub wykorzystywanie poziomów wsparcia i oporu. Analiza techniczna polega nie tyle na przewidywaniu, co na prawdopodobieństwie, ponieważ w rzeczywistości rynki są serią zdarzeń losowych.

tg-chart-tech-analysis-1.png

Nie chodzi jednak tylko o wzorce, wskaźniki, wsparcie i opór. Istnieją badania, takie jak Gann lub Elliott Wave, które również możemy skutecznie wykorzystać. Ta dyscyplina jest sztuką samą w sobie i jeśli korzysta się z niej prawidłowo, może być wysoce opłacalna.

Analiza techniczna może być doskonałym narzędziem pomagającym w analizie zmienności i ryzyka. Jest to niezbędne narzędzie do oceny, na jakie ryzyko jesteś przygotowany, a także do poprawnego określania wielkości i poziomów, na których możesz spodziewać się silniejszego popytu lub podaży, co może spowodować odwrócenie ceny.

Gotowy na handel?

Możesz zacząć łatwo i szybko – nawet przy niewielkiej wpłacie. Złóż wniosek w kilka minut w prostym procesie aplikacyjnym.