Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Informacje o systemach realizacji

Dane MiFID II

Informacje o systemach realizacji

Klasa instrumentuCFD
Powiadomienie jeżeli średni obrót na dzień roboczy w poprzednim roku był < 1N
Pięć najlepszych systemów realizacji ocenionych pod względem wolumenów obrotu (kolejność malejąca)Odsetek wolumenu będącego przedmiotem obrotu jako procent sumy w tej klasieOdsetek zleceń zrealizowanych jako procent całości w tej klasieProcent zleceń pasywnychProcent zleceń agresywnychProcent zleceń ukierunkowanyc
Pepperstone Group Limited (LEI: 213800BZWZ35NF1SXD43)*
10010001000

*Pepperstone zapewnia obrót na poziomie instytucjonalnym z cenami międzybankowymi i płynnością. Firma korzysta z najwyższej klasy systemów, aby to zapewnić klientom Pepperstone uzyskiwanie konkurencyjnej ceny i głębokiej płynności dostępnej na rynku.

Informacje podsumowujące

Pepperstone Limited zgodnie z polityką realizacji zleceń bierze pod uwagę wiele czynników w celu osiągnięcia najlepszej realizacji, a w szczególności ceny i koszty (całkowite wynagrodzenie) jako kluczowych czynników zarówno dla klientów detalicznych, jak i profesjonalnych. Firma jest spółką zależną Pepperstone Group Limited, podmiotu objętego regulacją w ramach Australian Securities and Investments Commission (‘ASIC’) i jest główną jednostką obsługującą transakcje. Ceny podane na jej platformach są determinowane przez te dostępne na rynku bazowym. Pepperstone Limited regularnie monitoruje jakość realizacji w stosunku do wartości referencyjnych, aby utrzymać wysokie standardy jakości realizacji.

Dowiedz się więcej o danych MiFID II (PDF).

© 2021 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Pepperstone Group Ltd jest spółką holdingową Pepperstone Ltd zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i regulowaną przez FCA oraz Pepperstone EU Ltd, zarejestrowaną na Cyprze i regulowaną przez CySEC. Więcej informacji o naszych spółkach można znaleźć na stronie www.pepperstonegroup.com. 

Pepperstone EU Ltd: numer spółki HE 398429, numer licencji cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 388/20. Siedziba spółki: Arch. Makarios ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Zdecydowana większość rachunków klientów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich i w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkową inwestycję. Nie posiadasz ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej ani potrzeb Twoich lub Twojego klienta. Przeczytaj nasze dokumenty prawne i upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko, zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do zasięgnięcia niezależnej porady. 

Pepperstone Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 08965105 i jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 684312). Siedziba spółki: 70 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Wielka Brytania. 

Ostrzeżenie o ryzyku: Spread bets i kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. 79,8% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu spread bets i kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają spread bets i kontrakty CFD, i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. 

Informacje zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii ani Stanów Zjednoczonych ani nie są przeznaczone do użytku przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.