CFD są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76,5 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD u tego dostawcy. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżenie o Ryzyku.

Informacje o systemach realizacji

Dane MiFID II

Informacje o systemach realizacji

Klasa instrumentuCFD
Powiadomienie jeżeli średni obrót na dzień roboczy w poprzednim roku był < 1N
Pięć najlepszych systemów realizacji ocenionych pod względem wolumenów obrotu (kolejność malejąca)Odsetek wolumenu będącego przedmiotem obrotu jako procent sumy w tej klasieOdsetek zleceń zrealizowanych jako procent całości w tej klasieProcent zleceń pasywnychProcent zleceń agresywnychProcent zleceń ukierunkowanyc
Pepperstone Group Limited (LEI: 213800BZWZ35NF1SXD43)*
10010001000

*Pepperstone zapewnia obrót na poziomie instytucjonalnym z cenami międzybankowymi i płynnością. Firma korzysta z najwyższej klasy systemów, aby to zapewnić klientom Pepperstone uzyskiwanie konkurencyjnej ceny i głębokiej płynności dostępnej na rynku.

Informacje podsumowujące

Pepperstone Limited zgodnie z polityką realizacji zleceń bierze pod uwagę wiele czynników w celu osiągnięcia najlepszej realizacji, a w szczególności ceny i koszty (całkowite wynagrodzenie) jako kluczowych czynników zarówno dla klientów detalicznych, jak i profesjonalnych. Firma jest spółką zależną Pepperstone Group Limited, podmiotu objętego regulacją w ramach Australian Securities and Investments Commission (‘ASIC’) i jest główną jednostką obsługującą transakcje. Ceny podane na jej platformach są determinowane przez te dostępne na rynku bazowym. Pepperstone Limited regularnie monitoruje jakość realizacji w stosunku do wartości referencyjnych, aby utrzymać wysokie standardy jakości realizacji.

Dowiedz się więcej o danych MiFID II (PDF).