Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Informacje o systemach realizacji

Dane MiFID II

Informacje o systemach realizacji

Klasa instrumentuCFD
Powiadomienie jeżeli średni obrót na dzień roboczy w poprzednim roku był < 1N
Pięć najlepszych systemów realizacji ocenionych pod względem wolumenów obrotu (kolejność malejąca)Odsetek wolumenu będącego przedmiotem obrotu jako procent sumy w tej klasieOdsetek zleceń zrealizowanych jako procent całości w tej klasieProcent zleceń pasywnychProcent zleceń agresywnychProcent zleceń ukierunkowanyc
Pepperstone Group Limited (LEI: 213800BZWZ35NF1SXD43)*
10010001000

*Pepperstone zapewnia obrót na poziomie instytucjonalnym z cenami międzybankowymi i płynnością. Firma korzysta z najwyższej klasy systemów, aby to zapewnić klientom Pepperstone uzyskiwanie konkurencyjnej ceny i głębokiej płynności dostępnej na rynku.

Informacje podsumowujące

Pepperstone Limited zgodnie z polityką realizacji zleceń bierze pod uwagę wiele czynników w celu osiągnięcia najlepszej realizacji, a w szczególności ceny i koszty (całkowite wynagrodzenie) jako kluczowych czynników zarówno dla klientów detalicznych, jak i profesjonalnych. Firma jest spółką zależną Pepperstone Group Limited, podmiotu objętego regulacją w ramach Australian Securities and Investments Commission (‘ASIC’) i jest główną jednostką obsługującą transakcje. Ceny podane na jej platformach są determinowane przez te dostępne na rynku bazowym. Pepperstone Limited regularnie monitoruje jakość realizacji w stosunku do wartości referencyjnych, aby utrzymać wysokie standardy jakości realizacji.

Dowiedz się więcej o danych MiFID II (PDF).

© 2022 Pepperstone EU Limited
Company Number ΗΕ 398429 | Cyprus Securities and Exchange Commission Licence Number 388/20

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72,2% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel instrumentami pochodnymi jest ryzykowny. Nie jest odpowiedni dla każdego, a w przypadku klientów profesjonalnych, możesz stracić znacznie więcej niż początkowa inwestycja. Nie jesteś właścicielem ani nie masz praw do aktywów bazowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a przepisy podatkowe mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie uwzględniają osobistych celów, sytuacji finansowej lub potrzeb Państwa lub Państwa klienta. Prosimy o zapoznanie się z naszymi dokumentami prawnymi i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko, zanim podejmą Państwo jakiekolwiek decyzje handlowe. Zachęcamy do korzystania z niezależnej porady.

Pepperstone EU Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Cyprze pod numerem ΗΕ 398429 i jest upoważniona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 388/20). Siedziba spółki: Arch. Makariou ΙΙΙ, 195, Neocleous House, 3030, Limassol, Cypr.

Informacje zawarte na tej stronie nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii lub Stanów Zjednoczonych, ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w kraju lub jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.