Live Support Centre

ບໍລິສັດນາຍໜ້າໂບເກີ້ຟໍເຣັກຊ໌ທາງອອນໄລທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ.

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2010 , ພວກເຮົາກໍຄື Pepperstone ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວແລະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດນາຍໜ້າໂບກເກີ້ດ້ານ CFD ແລະ Forex ທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງໂລກ. ນີ້ຄືປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ.