Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Pepperstone WebTrader

WebTrader ຜ່ານລະບົບຄລາວຂອງ Pepperstone ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີ MetaTrader 4 ຂອງທ່ານໂດຍກົງແລະຟຣີ ຈາກເວັບ. ການອອກແບບທີ່ງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດາວໂຫລດແພລຕຟອມ ຫລື ການຕິດຕັ້ງໃດໆ. ພ້ອມດ້ວຍຟັງຄ໌ຊັນການເທຣດທີ່ຄົບຖ້ວນ, ດຳເນີນການຊື້ຂາຍຜ່ານ ເວັບ ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍງ່າຍແບບນີ້ມາກ່ອນ.

WebTrader

 

Live depth of market

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ FX ດີທີ່ສຸດ*

Webtrader ຂອງ Pepperstone ແມ່ນອີງຕາມ ແພລຕຟອມ MT4 ທີ່ນິຍົມ, ກຳລັງເລັງເປົ້າເພື່ອໃຫ້ປະສົບການທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ງ່າຍດາຍຄືກັນກັບ ແພລຕຟອມ ເດັສທັອບ. ເລືອກຈາກຂອບເຂດຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງຕົວຊີ້ບອກ ແລະຕົວເລືອກກຣາຟເພື່ອກຳນົດ ປະສົບການການຊື້ຂາຍເອົາເອງ  ແລະ ວິເຄາະຕະຫລາດ.

 

 

 

One click trading

One click trading

ດ້ວຍຟັງຄ໌ຊັນ one click trading ທີ່ມີຢູ່ໃນ WebTrader, ນັກຊື້ຂາຍທີ່ມັກຄວາມໄວແມ່ນສາມາດເຂົ້າແລະອອກຈາກໂພຊີຊັ່ນໃນຕະຫລາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍການຄລິກປຸ່ມພຽງຄັ້ງດຽວ. ຄຸນສົມບັດນີ້ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ເຮັດການເທຣດໃນຕະຫລາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ.

 

 

 

Simple to use interface

ໜ້າຈໍທີ່ງ່າຍໃນການໃຊ້

ພວກເຮົາຢາກເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນການເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆສຳລັບນັກຊື້ຂາຍມີຄວາມງ່າຍດາຍຍິ່ງຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍອິນເຕີເຟສສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ , ການໃຊ້ໜ້າຈໍອິນເຕີເຟສທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບການເທຣດແມ່ນເປັນອົງປະກອບສຳຄັນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການບັນລຸ. ໜ້າຈໍອິນເຕີເຟສ ຂອງ WebTrader ໄດ້ອອກແບບຂື້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ ນັກຊື້ຂາຍ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແລະເລີ່ມການເທຣດ ເຊິ່ງສາມາດປະຢັດເວລາກວ່າການຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆຜ່ານ ເທີຣມິນາລ ແລະໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາກັບສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫລາຍຂື້ນ.

 

WebTrader

ເປີດໃຊ້ WebTrader

WebTrader ຜ່ານລະບົບຄລາວຂອງ Pepperstone ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີ MetaTrader 4 ຂອງທ່ານໂດຍກົງແລະຟຣີ ຈາກເວັບ.

*ອີງຕາມ Finance Magnate London Summit Awards ປີ 2016