Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

MetaTrader 5 

ສ້າງຈາກຄວາມສຳເລັດຂອງແພລຕຟອມ Metatrader 4 , Metaquotes  ໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະຖານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແລະໄດ້ເປີດຕົວ ແພລຕຟອມ Metatrader 5. MetaTrader 5 ບໍ່ແມ່ນເພື່ອແທນທີ່ ແພລຕຟອມຍອດນິຍົມ MetaTrader 4 ແຕ່ ຈະເປັນການເປີດຕົວອອກໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັນ.

Metatrader 5

ຄຸນສົມບັດຂອງ MT5 

 • MT5 ສະແດງຜົນ depth of  market ຂອງສະກຸນເງິນ
 • ຮວບຮວມໂພຊີຊັ່ນເປີດຢູ່;
 • ມີຄຳສັ່ງ ລໍຖ້າ ໃໝ່ສອງຕົວ (pending order ): Buy Stop Limit ແລະ Sell Stop Limit;
 • ມາພ້ອມກັບ ຕົວຊີ້ບອກ 38 ຊະນິດ;
 • ວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບພາບ 39 ຊະນິດ;
 • ກອບເວລາ 21 ແບບ;
 • ມີ 17 ວິທີເພື່ອສະແດງຜົນຕົວຊີ້ບອກຕາມສັ່ງ.

MQL5 ທຽບກັບ MQL4

 • programming ທີ່ມຸ່ງແຕ່ ວັດຖຸ ;
 • Syntax ຄ້າຍກັບ ພາສາໂປຣແກຣມ  C++ ;
 • ເຄື່ອງມື debugging ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ;
 • ແບບຈຳລອງການຈັດການເຫດການຂັ້ນສູງ.