Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

MetaTrader 4 (ສຳລັບ  Mac OSX)

ແພລຕຟອມ MT4  ຂອງ Pepperstone ສຳລັບ Mac OSXໄດ້ອອກແບບຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໄດ້ປຽບຕໍ່ກັບແວດລ້ອມການເທຣດໃນປັດຈຸເຊິ່ງມີແຕ່ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ໃຫ້ທ່ານ ສະແດງຜົນລາຄາຕົວຈິງ, ກຣາຟຕາມເວລາຕົວຈິງ, ຂ່າວສານແລະການວິເຄາະທີ່ລົງເລິກລະອຽດ ,ເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງມືການຈັດການຄຳສັ່ງ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA.

ເນື່ອງຈາກ ວ່າ MT4 ເດີມແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຊ້ກັບ Mac, ແຕ່ວ່າ ດຽວນີ້ MT4 ສາມາດແລ່ນໃນ ແອັພພລິເຄຊັນ OSX ຄືກັບໄດ້ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ—ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກຣມຈຳລອງ windows  ຫລື ຊອບແວທີ່ມີລາຄາແພງອື່ນໆ ເພື່ອເປີດໃຊ້ແພລຕຟອມ. ແພລຕຟອມ Mac OSX ຂອງ Pepperstone ມີຟັງຄ໌ຊັນ MT4 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ EA ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ທັງໝົດເທິງ Mac ຂອງທ່ານໄດ້ຄືກັນ.

Metatrader4 For Mac OSX

ອອກແບບມາເພື່ອນັກຊື້ຂາຍທີ່ກຳລັງຊອກຫາການໄດ້ປຽບສຳລັບການເທຣດຂອງພວກເຂົາ, ແພລຕຟອມ MT4 ຂອງພວກເຮົາຈະໃຫ້ໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ສົມບູນ ແລະເປັນມິດ ດ້ວຍ ແວດລ້ອມການເທຣດທີ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ເອງ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປັບປຸງ ຜົນການເທຣດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການເຂົ້າເຖິງ portfolio ຂອງທ່ານຈະງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍມີມາ. ຟັງຄ໌ຊັນການເຮັດກຣາຟທີ່ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະເຄື່ອງມືການຈັດການຄຳສັ່ງທີ່ສະຫລາດ ຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອຄວບຄຸມ ໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຄຸນສົມບັດຫຼັກໆ:

  • MT4 ສາມາດໃຊ້ງານເທິງ Mac OSX
  • ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໂປຣແກຣມຈຳລອງ Windows
  • ຄຳສັ່ງຫລາຍຊະນິດ
  • ຕົວຊີ້ບອກຕິດຕັ່ງລ່ວງໜ້າ 85 ຊະນິດ
  • ເຄື່ອງມືວິເຄາະ
  • ການຕັ້ງກຣາຟຫລາຍແບບ
  • ການເທຣດທີ່ເປັນອັດຕະໂນມັດ

ດາວໂຫລດ MetaTrader 4 ສຳລັບ  Mac OSX

ແພລຕຟອມ MT4  ຂອງ Pepperstone ສຳລັບ Mac OSXໄດ້ອອກແບບຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໄດ້ປຽບຕໍ່ກັບແວດລ້ອມການເທຣດໃນປັດຈຸເຊິ່ງມີແຕ່ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ, ໃຫ້ທ່ານ ສະແດງຜົນລາຄາຕົວຈິງ, ກຣາຟຕາມເວລາຕົວຈິງ, ຂ່າວສານແລະການວິເຄາະທີ່ລົງເລິກລະອຽດ ,ເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງມືການຈັດການຄຳສັ່ງ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA.