Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

cTrader

ແພລຕຟອມ cTrader ຂອງບໍລິສັດ Pepperstone ຖືກເຊື່ອວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແພລຕຟອມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ສະຫລາດທີ່ສຸດ ແລະເປັນແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ  ໃນລະດັບໃໝ່ແລະລະອຽດອອ່ນເຊິ່ມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງ ສະພາບຄ່ອງຊັ້ນນຳ, ໂຄງສ້ານພື້ນຖານການຊື້ຂາຍທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະການເຊື່ອມຕໍທີ່ໄວສຸດໆ ຂອງ Pepperstoneເຊິ່ງຈະໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມໄດ້ປຽບ ຢູ່ໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ. ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ market depth  ຂອງ Interbank ໂດຍກົງ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງອື່ນໆອີກ, ເປັນຕົ້ນ ລະບົບການຊື້ຂາຍທີ່ໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີເປັນຫລັກ.

cTrader

ເຄື່ອງມືນີ້ຖືກອອກແບບໂດຍນັກຊື້ຂາຍ, ເພື່ອນັກຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງແພລຕຟອມ cTrader ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ໄດ້ມີໜ້າຈໍອິນເຕີເຟສທີ່ໜ້າດຶງດູດແລະສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມໃຈຜູ້ໃຊ້ ດ້ວຍການຕັ້ງລ່ວງໜ້າໃນສິ່ງຕ່າງໆ ແລະກຣາຟທີ່ສາມາດແຍກໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຊື້ຂາຍໃດໜຶ່ງ. ຄວາມສາມາດການເຮັດກຣາຟທີ່ໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະລະບົບການຈັດການຄຳສັ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນໃນການຈັດການໂພຊີຊັ່ນຂອງທ່ານຢູ່ໃນການຕະຫລາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວວ່ອງໄວ.

cTrader ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງສະພາບຄ່ອງທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງ Pepperstone ໂດຍກົງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງມັນ ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພວກນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນລູກຄ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບລະດັບສະເປຣດທີ່ຕ່ຳສຸດ ແລະລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີໃນຕະຫລາດ.

cTrader from Pepperstone

cTraders ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝແລະງ່າຍໃນການໃຊ້ແລະໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍທຸກລະດັບຮັບປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ດີແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫລວງຫລາຍຂອງແພລຕຟອມ.

  • ກຳນົດລາຄາ  ລະດັບ  II (market depth ຂອງ ECN  ທີ່ຄົບຖ້ວນ)
  • ກຣາຟທີ່ແຍກໄດ້
  • ການເທຣດອັດຕະໂນມັດຜ່ານແພລຕຟອມທີ່ອອກແບບສະເພາະ
  • ໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝແລະວເຕັກນິກການເຮັດກຣາຟ.
  • ສາມາດຂະຫຍາຍ back testing
Download Pepperstone cTrader

ດາວໂຫລດ cTrader ຂອງ  Pepperstone

ແພລຕຟອມ cTrader ຂອງບໍລິສັດ Pepperstone ຖືກເຊື່ອວ່າແມ່ນໜຶ່ງແພລຕຟອມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ສະຫລາດທີ່ສຸດ ແລະເປັນແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ  ໃນລະດັບໃໝ່ແລະລະອຽດອອ່ນເຊິ່ງມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ.