Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ການເທຣດທີ່ສະຫຼາດກວ່າເດີມດ້ວຍເຄື່ອງມື 
Smart Trader  ສຳລັບ MT4

ທ່ານສາມາດຮັບປະໂຫຍດເພີ່ມຈາກແພລຕຟອມ  MT4 ຂອງທ່ານ  ແລະ ຮັບປະສົບການຊື້ຂາຍເພີ່ມດ້ວຍເຄື່ອງມື  Smart Trader  ຈາກ  Pepperstone. ເນື່ອງຈາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແພັກເກັດເຄື່ອງມື Smart Trader ຂອງພວກເຮົາ   ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີ ແອັບສຳລັບການເທຣດທີ່ສະຫລາດຫລາຍກວ່າ 10  ແອັບ  ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫລາຍຂື້ນ ກໍຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເຂົ້າໃຈຕະຫລາດ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ,ນອກນັ້ນ,ຍັງເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍມືໃໝ່ ແລະມືອາຊີບ ມີຄວາມສະຫຼາດຍິ່ງຂື້ນ ສຳລັບການເທຣດຂອງພວກເຂົາ.

ເຄື່ອງມື Smart Trader ຊ່ວຍນັກຊື້ຂາຍທັງຫລາຍໂດຍການໃຫ້ຄຳສັ່ງດຳເນີນການເທຣດຂັ້ນສູງແລະການຈັດການການເທຣດ,ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ,ເຕືອນໄພ,ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ມູນຕະຫລາດຫຼ້າສຸດ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຜ່ານໜຶ່ງໃນ ແພລຕຟອມຊັ້ນນຳ ຄື   MT4.

ເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມື Smart Trader

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດການບັນຊີຂອງທ່ານ ຫລື ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອ ດຽວນີ້ ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຮັດແນວໃດທ່ານຈຶ່ງສາມາດຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໃຊ້ ເຄື່ອງມື Smart Trader ຈາກ Pepperstone* ໄດ້.

*ທຽບເທົ່າຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຕ່ຳສຸດ  $500 AUD 

 

ລາຍການເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ

 

Alarm Manager

ຕົວຈັດການການເຕືອນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ອອກແບບເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການຕັ້ງ ການເຕືອນ ຫລື ການແຈ້ງເຕືອນ...

ອ່ານເພີ່ມ

Connect

ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ອ່ານເພີ່ມ
Fundamental Analysis

Correlation Matrix

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍ ມີຄວາມເຂົ້າຕະຫລາດຂອງພວກເຂົາເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂື້ນ ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງການເທຣດ...

ອ່ານເພີ່ມ
Technical Analysis

Correlation Trader

Correlation Trader ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຸດຍອດສຳລັບການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫລາດ...

ອ່ານເພີ່ມ
Trend Lines

Excel RTD

Excel RTD ສາມາດເປັນເຄື່ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມຕິດຕາມ...

ອ່ານເພີ່ມ
What is a Technical Indicator

Market Manager

Market Manager  ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຄາຕະຫລາດ...

ອ່ານເພີ່ມ
Gold Trading

Mini Terminal

ເປັນເວີຊັ່ນຫຍໍ້ຂອງ Trader Terminal...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Sentiment Trader

Sentiment Trader  ໃຫ້ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການອ່ານການເຣດຕິ້ງຂອງສະພາບຕະຫລາດສຳລັບຕະຫລາດຈຳເພາະ...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Session Map

Session Map ຈະສະແດງໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຫັນເຊຊັ່ນເວລາ ທີ່ ຊີດນີ, ໂຕກຽວ , ລອນດອນ...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Stealth Orders 

ແອພພລິເຄຊັ່ນ Stealth Orders  ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຊື່ອງຄຳສັ່ງ  ລໍ້ຖ້າຂອງພວກເຂົາ ..

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Trade Simulator 

ໂປແກຣມຈໍາລອງຊື້ຂາຍຈະໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍໄດ້ຮັບຜົນ P&L...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Tick Chart Trader

ເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຟັງຄ໌ຊັນ  one click trading ...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Trade Terminal

ແອພພລິເຄຊັນ Trade Terminal ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ...

ອ່ານເພີ່ມ
Order Types

Indicators

Candle Countdown, Chart Group, Freehand Drawing, High-Low, Order History, Pivot, Renko

ອ່ານເພີ່ມ

 

 

 

ຂໍ້ມູນນີ້ເສະຫນອງໃຫ້ໃນຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ ຮົດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ ເຊີ່ງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເປປເປີສະໂຕນ ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ເປັນການຄຳນຶງເຖີງວັດຖຸປະສົງ ສະຖານະການທາງການເງີນຫຼືຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໄດ້ວ່າເປັນຂໍ້ສະເໜີ ຄຳແນະນຳຫຼືການຊັກຊວນໃຫ້ເກິດການຊື້ອຂາຍຫຼືເຂົ້າຣ່ວມໃນກົນລະຍຸດການເທຣດໃດໆທັງສິ້ນ ເປປເປີສະໂຕນບໍ່ຮັບຮອງວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງ ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ແລະການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດຫຼືການລົງທຸນຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຢູ່ກົບຂໍ້ມູນເຫຼ່ານີ້