Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ປຽບທຽບແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ປຽບທຽບແພລຕຟອມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງພວກເຮົາ ຄື MetaTrader 4 ແລະ cTrader  ແລະກວດເບິ່ງວ່າແພລຕຟອມໃດເໝາະສຳລັບທ່ານ.

 cTraderMetaTrader4MetaTrader5
ຜູ້ພັດທະນາSpotware SystemsMetaQuotes SoftwareMetaQuotes Software
ວັນທີເປີດໃຊ້ງານ201120052010
ວັນທີປ່ອຍອອກລ່າສຸດ4 ກຸມພາ 201717 ທັນວາ 201629 ມັງກອນ 2018
ລະບົບທີ່ຮອງຮັບWindowsWindows, MACWindows, MAC
ເວີຊັ່ນບຣາວເຊີcTrader WebWebTrader 
ລາຄາຟຣີຟຣີຟຣີ
ເວີຊັ່ນຂອງ Smart Phone/ Tablet
ຕາສານການຊື້ຂາຍທັງໝົດທີ່ຮອງຮັບXNGUSDEURXAG ແລະ EURXAU ບໍ່ຮອງຮັບ
ຄຳແນະນຳຜູ້ຊ່ຽວຊານ EA/ຊ່ວຍເຫຼືອການເທຣດອັດຕະໂນມັດ
ທົດສອບຍຸດທະສາດໂດຍໃຊ້ back testing
ການເຮັດແຜນພູມ ແລະຕົວຊີ້ບອກທີ່ສາມາດກຳນົດເອງໄດ້
ເຊຊັ່ນເວລາທີ່ສາມາດປັບໄດ້
ຟັງຄ໌ຊັນ ການເຮັດວຽກ ຂອງ Depth of Market
ແພລຕຟອມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ/ມີແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນຫລາຍທີ່ສຸດ
ລະດັບ take profit/stop loss ຂັ້ນສູງ
ພາບພື້ນຫລັງທີ່ປັບໄດ້
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜ່ານມາໄດ້ໃນ ແພລຕຟອມ
ສາມາດແຍກກຣາຟໄປທີ່ໜ້າຈໍສະແດງຜົນໄດ້ຫລາຍໜ້າຈໍ
ມີຟັງຄ໌ຊັນ Social/Copy Trading
ໂປຣໄຟລ໌,ໂຄງແບບ ແລະລະຫັດຜ່ານບັນທຶກໄວ້ເທິງລະບົບຄລາວ

ສະຫລຸບແລ້ວ, ແພລຕຟອມທັງສາມປະເພດນີ້ອາດບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເທົ່າໃດ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ EAs  ອາດຈະມັກ MT4 ແລະ MT5 ເຊັ່ນກັນ,ເພາະວ່າມັນມີຄວາມສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ກວ້າງຂວາງກວ່າ,  ມີຊັບພະຍາກອນອອນໄລນ໌ທີ່ຫລາຍກວ່າ ແລະມີສັງຄົມອອນໄລນ໌ທ່າໃຫ່ຍກວ່າ. ນັກຊື້ຂາຍຜູ້ອື່ນອາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ  cTrader ເພາະວ່າມັນມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າໃນການເຮັດການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ແລະມີຕົວເລືອກ ຄຳສັ່ງຂັ້ນສູງທີ່ຫລາຍກວ່າ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຕົວກຳນົດສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈວ່າແພລຕຟອມໃດແມ່ນເໝາະສຳລັບທ່ານນັ້ນ ,ທ່ານຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະສິ່ງໃດທີ່ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນຫລາຍເລືອກແພລຕຟອມທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ແລ້ວຮູ້ສືກສະບາຍແລະຮູ້ສືກພໍໃຈເວລາເບິ່ງແພລຕຟອມນັ້ນ.