Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກ Pepperstone

ມີຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານ ຟໍເຣັກຊ໌ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ທ່ານເລືອກ ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ດີວ່າ ນັກຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຫລາຍໆຕົວເລືອກ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອແຍກພວກເຮົາເອງຈາກການແຂ່ງຂັນໃນທຸກໆວິທີທາງຕາມທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ນັກຊື້ຂາຍຕ້ອງການ

ການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ທາງອອນໄລຄວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ວ່ອງໄວແລະສະດວກ.ດ້ວຍປະສົບການໃນຕະຫລາດເປັນເວລາຫລາຍປີ ແລະຄວາມວ່ອງໄວໃນການດຳເນີນການທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ MetaTrader 4  ແລະ cTrader ເຊິ່ງເປັນພແລັດຟອມການຊື້ຂາຍທີ່ນັກລົງທືນທົ່ວໂລກເລືອກໃຊ້ , Pepperstone ເຊື່ອວ່າມັນໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານອັນໃໝ່ຂື້ນມາໃນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ ; ທັງໝົດດ້ວຍ ສເປຣດ (spreads ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາ bid ແລະລາຄາ ask) ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ  0.0 pips.

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍທີ່ລ້ຳເລີດ

ໄດ້ສ້າງໂດຍນັກຊື້ຂາຍ, ເພື່ອນັກຊື້ຂາຍ,ພແລັດຟອມການຊື້ຂາຍທີ່ທັນສະໄໝນີ້ມີສະພາບຄ່ອງ (Liquidity) ແລະ ສເປຣດ (spread)  ເຊິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ມີໃຫ້ພຽງແຕ່ລູກຄ້າລະດັບສະຖາບັນເທົ່ານັ້ນເຊັ່ນ: ທະນາຄານແລະ ກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນໃນຕາສານສ່ຽງສູງ  . ຕ່າງຈາກບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທີ່ລ້າສະໄໝ, ລະບົບຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ສ້າງຕາມເທັກໂນໂລຊີຫຼ້າສຸດ. ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ–ພວກເຮົາມີຄວາມວ່ອງໄວກວ່າ, ມີຄວາມເຊື່ອຖືຫລາຍກວ່າແລະມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ.

ການຊື້ຂາຍໃນສະໄຕລ໌ສະຖາບັນທີ່ປາສະຈາກອຸປະສັກ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະໜອງການຊື້ຂາຍໃນລະດັບດຽວທີ່ໃຫ້ບໍລິການສະຖາບັນແກ່ນັກຊື້ຂາຍ  forex ທາງອອນໄລ,ໂດຍປາສະຈາກໂຄງສ້າງບັນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນແລະປາສະຈາກອຸປະສັກຕ່າງໆ. ພວກເຮົາແມ່ນໂບກເກີ້  ECN ມຸ່ງເນັ້ນໃນການດຳເນີນການຄຳສັ່ງທີ່ວ່ອງໄວແລະການຊື້ຂາຍໃນລາຄາຕ່ຳ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນພຽງ  0.0 ສຳລັບ  EURUSD. ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຮູບແບບການຊື້ຂາຍທຸກປະເພດດ້ວຍບັນຊີຂະໜາດເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່  200 AUD

ເຄື່ອງມືທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ, ເທັກໂນໂລຊີທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ,ທຸກສິ່ງເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ

Pepperstone  ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີການປະຕີບັດທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝທີ່ສຸດແລະສືບຕໍ່ໃນການແນະນຳເຄື່ອງມືສຳລັບນັກຊື້ຂາຍໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ນີ້ ລວມເຖິງແອພພລິເຄຊັນມືຖືແລະ WebTrader,ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຊ່ວຍວິເຄາະບັນຊີແລະພື້ນທີ່ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຂື້ນມາເອງ. ໃຊ້ບໍລິການກັບ  Pepperstone,ທ່ານຄວນຈະມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະບໍ່ມີໃນສິ່ງທີ່ທ່່ານບໍ່ຕ້ອງການ.

Pepperstone - Why choose Pepperstone?

ການຊື້ຂາຍກັບ Pepperstone

Pepperstone ມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນທີ່ຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເງິນທືນຂອງລູກຄ້າທັງໝົດໄດ້ຖືກແຍກເກັບໄວ້ໃນບັນຊີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບທະນາຄານອົດສະຕາລີ. Pepperstone ແມ່ນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕາລີແລະຖືກຄວບຄຸມດູແລໂດຍຕະຫລາດຫລັກຊັບແລະຄະນະກຳມະການການລົງທືນອົດສະຕາລີ (ASIC).

ເປັນທີ#1 ໃນດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າ

ໃນຫລາຍໆຜ່ານມາ, Pepperstone  ໄດ້ຮັບລາງວັນຫຼວງຫລາຍລວມທັງລາງວັນອັນດັບ #1 ດ້ານການບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍລວມ.ຈະໃຫ້ທ່ານສຳຜັດກັບການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະແລະເປີດເລີດ. ເພາະວ່າທີມງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຊຳນານຫລາຍໆປີຈາກອຸດສາຫະກຳການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌, ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການມຸ່ງໄປຍັງເປົ້າໝາຍການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ຂອງທ່ານສະເໝີ.