Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ກ່ຽວກັບ Pepperstone

Pepperstone Group ເປັນນາຍໜ້າ  ສຳລັບການຊື້ຂາຍ  forex ແລະ CFD  ເຊິ່ງສະໜອງວິທີການຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການອັນເຫຼືອລົ້ນໃຫ້ແກ່ນັກຊື້ຂາຍທີ່ຊຳນານແລະມີຄວາມງ່າຍດາຍພຽງພໍສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ Forex ທີ່ຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນ.

ພວກເຮົາຄືໃຜ?

Pepperstone ຊ່ວຍເຫຼືອນັກລົງທຶນສະຖາບັນແລະນັກລົງທຶນລາຍບຸກຄົນໃນການໃຊ້ຟໍເຣັກຊ໌ແລະຕາສານທາງການເງິນອື່ນໆເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊັບສິນແລະເປົ້າໝາຍໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມສຸດຂີດໃນການໃຫ້ແພທຕຟອມການຊື້ຂາຍທີ່ດີສຸດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ ແລະ ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນການຊື້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການດຳເນີນການທີ່ວ່ອງໄວ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າທີ່ເປັນເລີດ. Pepperstone ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງໃນກຫລາຍແຫ່ຼງໂດຍກົງ ຢູ່ໃນຕະຫລາດຟໍເຣັກຊ໌ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພົບກັບອຸປະສັກ ຂອງ dealing desk  ທີ່ນັກລົງທຶນລາຍບຸກຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງນີ້ໄດ້ມາກ່ອນ.

Pepperstone

Pepperstone ໄດ້ຮັບການກໍຕັ້ງເມື່ອໃດ?

Pepperstone ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໃນປີ  2010 ໂດຍທີມງານບໍລິຫານທີ່ຊຳນານທີ່ມີປະສົບການໃນອຸດສາຫະກຳເທັກໂນໂລຊີແລະຟໍເຣັກຊ໌ເປັນເວລາຫລາຍໆປີ. ບໍລິສັດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງ  Melbourne, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະມີສຳນັກງານຫລາຍແຫ່ງເຊັ່ນໃນເມືອງດາລາສ ,ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະເມືອງຊຽງໄຮ້ຂອງຈີນ.

ເພາະເຫດໃດ Pepperstone ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາ?

Pepperstone ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພາະວ່າທີມງານບໍລິຫານໄດ້ພົບວ່າມີນັກຊື້ຂາຍຈຳນວນຫລວງຫລາຍທີ່ບໍ່ພໍໃຈໃນບໍລິສັດໃນການບໍລິການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ອອນໄລເພາະວ່າມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການດຳເນີນການຄຳສັ່ງ,ສເປຣດທີ່ສູງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ດີພຽງພໍ. ເພື່ອໃຫ້ປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ດີກວ່າເດີມ, Pepperstone ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນເລີດທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະສເປຣດຕ່ຳ ແລະການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ປະທັບໃຈ.

ທີມງານບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີປະຫວັດທີ່ດີແລະມີປະສົບການອັນຫລວງຫລາຍໃນອຸດສຫະກຳຟໍເຣັກຊ໌ນີ້ແລະເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ລາຍບຸກຄົນສຳລັບການຊື້ຂາຍ ຫລື ເທຣດດິ້ງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາບໍ່ຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ການພັດທະນາສິ່ງຕ່າງໆໃນໂລກຂອງຟໍເຣັກຊ໌ເທົ່ານັ້ນ—ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາກັບລູກຄ້າຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະການປັບປຸງການບໍລິການຕ່າງໆຈະບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດເດັດຂາດ. ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ການສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະການນຳສະເໝີ ວີທີການຂອງພວກເຮົາເມື່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ງ່າຍຂື້ນ, ຍຸຕິທຳຂື້ນແລະເປັນມືອາຊີບຍິ່ງຂື້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າລາຍບຸກຄົນ ຫລື ລູກຄ້າທີ່ເປັນສະຖາບັນໃຫ່ຍ. .

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2010,Pepperstone ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ອອນໄລນ໌ຢູ່ໃນຫລາຍກວ່າ 65 ປະເທດ,ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ນັກລົງທຶນລາຍບຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບສິນປະເພດນີ້ຢ່າງສະດວກຫລາຍຂື້ນ. ພວກເຮົາມຸ່ງຫວັງທີ່ຢາກພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຟໍເຣັກຊ໌ນີ້ໂດຍການໃຫ້ການບໍລິການແກ່ນັກຊື້ຂາຍທີ່ດີກວ່າເດີມ, ມີສເປຣດທີ່ຕ່ຳ ລົງແລະການດຳເນີນການຄຳສັ່ງທີ່ວ່ອງໄວຂື້ນເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ທຸ່ມເທໃຫ້ກັບສິ່ງພວກນີ້ຢູ່ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ. ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາຄືການເປັນຜູ້ສະໜອງບໍລິການ ການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດອອນໄລນ໌ທີ່ໃຫ່ຍສຸດໃນໂລກ.

Pepperstone - fast execution and exceptional client support

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ

  • ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີສຸດ
  • ມີຄວາມສ້າງສັນແລະຍືດຍຸ່ນ
  • ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
  • ສົ່ງເສີມຄວາມຊື່ສັດແລະຈາຣິຍະທຳພາຍໃນອຸດສາຫະກຳ
  • ຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ເປັນມາດຕະຖານສູງສຸດ

ລະບຽບແລະການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ

Pepperstone ແມ່ນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕາລີແລະຖືກຄວບຄຸມດູແລໂດຍຕະຫລາດຫລັກຊັບແລະຄະນະກຳມະການການລົງທືນອົດສະຕາລີ (ASIC). ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນທີ່ຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຄວາມປອດໄພສຳລັບເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າແມ່ນຄວາມສຳຄັນສູງສຸດ Pepperstone ດູແລຮັກສາບັນຊີຂອງລູກຄ້າທີ່ແຍກຈາກບັນຊີບໍລິສັດຢູ່ໃນທະນາຄານປະເທດອົດສະຕຣາລີ. Pepperstone ໄດ້ເກັບເງິນລູກຄ້າໄວ້ໃນສະຖາບັນການເງິນຂອງອົດສະຕຣາລີ ລວມທັງ  ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງອົດສະຕຣາລີ (the National Australia Bank).