Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ສິ່ງສຳຄັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
ການລົງທຶນແນວໂນ້ມລາຍງານ fx 2015

ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງວິໄຈການຕະຫລາດທົ່ວໂລກສຳລັບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດບໍລິການດ້ານການເງິນຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ ຫລາຍກວ່າ 200 ບໍລິສັດ.

ໃນເດືອນທັນວາປີ 2015,Investment Trends ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດທຸລະກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໄດ້ຈັດອັນດັບບໍລິສັດ ຟໍເຣັກຊ໌ໂບກເກີ້ຂອງອົດສະຕາລີຢູ່ໃນສ່ວນສຳຄັນຫລັກໆຫລາຍໆລາຍການແລະໄດ້ມີ ການສຳຫລວດນັກຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ຊາວອົດສະຕາລີຫລາຍກວ່າ 15,000 ຄົນ.

Investment Trends - 2015 Australia FX Report

Pepperstone ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍໃນການປະກາດວ່ານັກຊື້ຂາຍໄດ້ຈັດອັນດັບພວກເຮົາຢູ່ໃນອັນດັບ 1  ໃນສ່ວນສຳຄັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍລວມ
  • ການບໍລິການລູກຄ້າ
  • ສເປຣດ  (Spreads)
  • ຄວາມວ່ອງໄວໃນການດຳເນີນການ
  • ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການໂອນເງິນທຶນ

ຢູ່ທີ່  Pepperstone, ພວກເຮົາຄິດເລື້ອຍໆວ່າເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງປະສົບການການຊື້ຂາຍຂອງລູກຄ້າໄດ້.

ພວກເຮົາຂໍຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງນັກຊື້ຂາຍແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫລວດນີ້. ຖ້າບໍ່ມີຄຳຕຳນິຕິຊົມແລະຄຳຊີ້ແນະຈາກລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນນີ້ໄດ້.

ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໃຫ້ປະສົບການການຊື້ຂາຍ FX ທີ່ດີສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ແລະວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາຄືການກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ forex ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ.

ໃນຫລາຍໆປີຜ່ານມາ, Pepperstone ໄດ້ຮັບລາງວັນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ. ກະລຸນາຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດ.

 

ລອງບໍລິການຂອງ Pepperstone ມື້ນີ້

ສຳຜັດກັບການຊື້ຂາຍ Forex ຕາມທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າມັນສົມຄວນ.