Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ພວກເຮົາຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ສິ່ງສຳຄັນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ
Investment Trends - ລາຍງານ  Australia FX ປີ 2016

ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດປີທີ່ສອງ Pepperstone ມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງໃນການປະກາດວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເປັນເບີ #1 ສຳລັບຄວາມພໍໃຈໂດຍລວມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2016  ຂອງການລາຍງານ Investment Trends Australian FX, ການສຳຫລວດຫລາຍກວ່າ 13,000 ນັກຄ້າຂາຍ ແລະ ນັກລົງທຶນ.

Pepperstone ຖືກຈັດຢູ່ລຳດັບ#1 ໃນທັງໝົດ  8 ໝວດ*:

  • ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າໂດຍລວມ
  • ການບໍລິການລູກຄ້າ
  • ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບເງິນ
  • ຄວາມວ່ອງໄວໃນການດຳເນີນການ
  • ສເປຣດ
  • ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ ແພລຕຟອມ
  • ແພລຕຟອມທີ່ງ່າຍໃນການໃຊ້
  • ຄ່ານາຍໜ້າ

 

ພວກເຮົາພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ສູ່ທົ່ວໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຈຸດສຸມທີ່ແຂງແຮງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃນການປັບປຸງເງື່ອນໄຂການຄ້າຂາຍ ແລະ ນຳສົ່ງ ປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2017.

ພວກເຮົາຕ້ອງການຖືໂອກາດນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທຸກທົ່ວໜ້າຈາກທຸກມຸມໂລກ ແລະທຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການສຳຫຼວດນີ້ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນສຳລັບຄຳຕຳນິຕິຊົມ ແລະຄຳຊີ້ແນະຂອງທ່ານແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ເປັນບໍລິສັດຄືກັບພວກເຮົາເປັນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

Investment Trends 2016 - #1 in Highest Overall Client Satisfaction
Investment Trends 2016 - #1 in Customer Service
Investment Trends 2016 - #1 in Value for Money

 

ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໃຫ້ປະສົບການການຊື້ຂາຍ FX ທີ່ດີສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ແລະວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາຄືການກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ forex ຊັ້ນນຳຂອງໂລກ.

 

ລອງບໍລິການຂອງ Pepperstone ມື້ນີ້

ສຳຜັດກັບການຊື້ຂາຍ Forex ຕາມທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າມັນຄວນຈະເປັນ.

*ການຈັດອັນດັບໂດຍລູກຄ້າເອງ