Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເປີດໃຊ້ງານ ຄູ່ສະກຸນເງິນທັງໝົດ ໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

Pepperstone ໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາ ແຖວທີ່ຈັດລຽງຕາມລຳດັບ ສຳລັບ ຄູ່ສະກຸນເງິນ, ຄຳ,ແລະ ເງິນ . ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ , ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີ ໃນແພລຕຟອມ Metatrader ຈະບໍ່ ສະແດງທັງໝົດ. ແຕ່ມັນມີວິທີງ່າຍໆເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຄູ່ສະກຸນເງິນທັງໝົດໃນ MT4 . ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຄູ່ສະກຸນເງິນທັງໝົດໃນ MT4 ,ກະລຸນາ ລົງຊື່ເຂົ້າ ແພລຕຟອມ ແລະໄປທີ່ market watch.

>ຄລິກຂວາເທິງ ໜ້າຕ່າງ Market Watch (ຄູ່ໃດກໍໄດ້).

Enabling all MT4 Currency Pairs

> ເລືອກ “Show All”.

Enabling all MT4 Currency Pairs

ຄູ່ທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ລູກຄ້າເພື່ອການຊື້ຂາຍ ຈະປະກົດຢູ່ໃນບໍລິເວນ market watch .

ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງ ເລື່ອນລົງມາຕະຫລອດ ບໍລິເວນ market watch ເພື່ອເບິ່ງຄູ່ສະກຸນເງິນທັງໝົດ.