Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານພາຍໃນແພລຕຟອມ

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ພື້ນທີ່ລູກຄ້າບໍ່ແມ່ນພຽງບ່ອນດຽວທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານໄດ້; ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນແພລຕຟອມ.

1. ເມື່ອທ່ານໄດ້ລົງຊື່ເຂົ້າແພລຕຟອມ Metatrader 4 ຂອງທ່ານແລ້ວ, ກະລຸນາຊອກຫາ ເມນູ Tools ແລະ ຄລິກ Options:

Change Your MT4 Password Within the Platform

2. ຈາກໜ້າຕ່າງ Options ທ່ານຈະຕ້ອງຄລິກ ແທັບ Server ເພື່ອສະແດງລາຍລະອຽດບັນຊີຂອງທ່ານ ,ຈາກນັ້ນ ຄລິກ Change:

Change Your MT4 Password Within the Platform

3. ເມື່ອໜ້າຕ່າງການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານປະກົດຂື້ນມາ ,ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເກົ່າຂອງທ່ານໃນຊ່ອງທີ່ກຳນົດ ແລະຢືນຢັນລະ ຫັດຜ່ານໃໝ່ຂອງທ່ານສອງຄັ້ງ:

Change Your MT4 Password Within the Platform

ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານນັກລົງທຶນໄດ້ເຊັ່ນກັນໂດຍຜ່ານວິທີນີ້ ຖ້າທ່ານສູນເສຍລະຫັດຜ່ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ຈາກນັ້ນ ຄລິກ OK ເພື່ອຢືນຢັນການປ່ຽນ.