Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕິດຕັ້ງ One Click Trading EA

ໄດ້ໂພສ໌: 02 September 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຈາກການອັບເດດຫຼ້າສຸດສຳລັບ Metatrader 4  ລະບົບໄດ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບວີທີການຕິດຕັ້ງ  OneClickTrading EA ໃນຄອມພີວເຕີຂອງທ່ານ. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ EA ເທິງແພລຕຟອມຂອງທ່ານ.

1) ດາວໂຫລດ ເວີຊັນໃໝ່ຂອງ  EA ທີ່ພາກສ່ວນການດາວໂຫຼດ ຢູ່ໃນ secure client area.

2) ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງໂຟເດີໃນ ໄດເລັກໂທຣີprogram files  ຊື່: OneClickTrading – ກະລຸນາຕິດຕັ້ງໄປຍັງໂຟເດີນີ້. NB: ໂຟເດີ OneClickTrading ຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນ ຣູ ໄດເລັກໂທຣີ ອັນດຽວກັນ ກັບແພລຕຟອມຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ,ຖ້າທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງແພລຟອມເຂົ້າໃນ program files  ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ໂຟເດີ one click trading  ກໍຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນຄືກັນ. ຖ້າ ໄດເຣັກໂທຣີຂອງທ່ານຢູ່ໃນ C drive, ໂຟເດີ OneClickTrading ຂອງທ່ານກໍຕ້ອງຢູ່ໃນ  C ຄືກັນ: OneClickTrading.

oneclick1

3) ຈາກນັ້ນທ່ານຕ້ອງ cut   ໄຟລ໌ຊື່: OneClickTradingEA.ex4. ເປີດແພລຕຟອມ  MT4 , ໄປທີ່ໄຟລ໌ທີ່ຢູ່ມຸມຊ້າຍມືດ້ານເທິງແລະເລືອກ  “data folder” ແລະ  ແປະ file ເຂົ້າໃນ ໂຟເດີ MQL4/experts.

oneclick2

4) ຣີໂຫຼດເທີຣມິນາລ ແລະລາກ expert ໄປທີ່ ກຣາຟ ແລະເລີ່ມການຊື້ຂາຍ!

ກະລຸນາສົ່ງອີເມລ໌ເຖິງ support@pepperstone.com  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນນີ້.