Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຂອງບັນຊີໃນ Metatrader 4

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງໃນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີເມື່ອການຊື້ຂາຍໄດ້ປິດລົງ. ທ່ານສາມາດກັບຄືນ ໄປແລະເບິ່ງຄືນ ປະຫວັດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໃນ ເທີຣມິນາລ  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສຳລັບການເສຍພາສີ ຫລື ເພື່ອເບິ່ງຄືນຜົນການຊື້ຂາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າແລ້ວ, ເລືອກ ແຖບ account history ໃນເທີຣມິນາລ—ເຊິ່ງມັນຢູ່ທີ່ດ້ານຊ້າຍລຸ່ມສຸດຂອງແພລຕຟອມ MT4  ຂອງທ່ານ:

Account-history-Step-2-1024x110

ເພື່ອກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍທີ່ໄດ້ປິດຜ່ານມາໄປຍັງຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ, ຄລິກຂວາ ໃນບໍລິເວນ ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຂອງບັນຊີ  ແລະເລືອກໄລຍະເວລາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:

Account-history-Step-3-1024x201

ໃນພາບຕົວຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງເລືອກ ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງທັງໝົດໃນບັນຊີ.

ເມື່ອຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍທັງໝົດໄດ້ປະກົດອອກມາແລ້ວ, ທ່ານສາມາດ ຄລີກຂວາອີກຄັ້ງ ແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນນີ້ເປັນ ລາຍງານ. ແລະທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນເປັນລາຍງານທີ່ລະອຽດ ໄດ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນການເທຣດພ້ອມກັບການວິເຄາະທີ່ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ. ລາຍງານທີ່ລະອຽດປະກອບມີລາຍລະອຽດເຊັ່ນ:ຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດຫວັງ,  draw-down ສຳພັນ,ເປີຊັນການຊະນະ,ຄ່າສະເລ່ຍແລະ ກຣາຟ equity curve.

ບົດສະຫລຸບລາຍການບັນຊີແມ່ນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຄອມພີວເຕີຂອງທ່ານໃນຮູບແບບເອກະສານ HTML  . ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເປີດພວກມັນໄດ້ຜ່ານເວັບບຣາວເຊີເຊັ່ນ: Google Chrome, Mozilla Firefox ຫລື  Internet Explorer.