Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໃນການເປັນນັກຊື້ຂາຍ ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບແພລຕຟອມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານການເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບໃນ MT4  ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໃດນຶ່ງໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ, ຫລື ເມືອລາຄາເຄື່ອນຕົວໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ.

1. ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນນີ້ໃນແພລຕຟອມຂອງທ່ານ,ລົງຊື່ເຂົ້າ ແລະໄປທີ່ເມນູ Tools  ແລະຄລິກ Options:

1

2. ແລະຕໍ່ໄປທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກແຖັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະປ້ອນ Metaquotes ID ຂອງທ່ານເຂົ້າໄປ. Metaquotes ID ສາມາດຊອກໄດ້ໃນແອັບການຊື້ຂາຍ ຜ່ານມືຖື ຫລື mobile trading app ຂອງທ່ານ, ຢູ່ໃຕ້ settings > Messages. ທ່ານສາມາດປ້ອນ ID ນີ້ເຂົ້າໃນຊ່ອງເພື່ອເລືອກບ່ອນທີ່ຈະສົ່ງການເຕືອນນີ້. ທ່າຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານ Push Notifications:

7

3. ເມື່ອທ່ານໄດ້ລອງການເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບແລ້ວ,ທ່ານສາມາດສ້າງການເຕືອນໃໝ່ຈາກແຖັບ Alert ໃນມຸມເບື້ອງຊ້າຍຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແພລຕຟອມຂອງທ່ານ:

5

4. ທ່ານຈະຕ້ອງຄລິກຂວາໃນ ເທີຣມີນາລ ແລະເລືອກ Create Insert ເພື່ອຈະຕັ້ງ ການເຕືອນໃໝ່. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ເລືອກ Notification ທີ່ action:

8