Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການເຕືອນຜ່ານອີເມລ໌ໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໃນການເປັນນັກຊື້ຂາຍ ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບແພລຕຟອມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດຢູ່ສະເໝີ  ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ການເຕືອນຜ່ານອີເມລ໌ໃນ MT4ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບການເຕືອນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໃດນຶ່ງໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ, ຫລື ເມືອລາຄາເຄື່ອນຕົວໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ.

1. ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນນີ້ໃນແພລຕຟອມຂອງທ່ານ,ລົງຊື່ເຂົ້າ ແລະໄປທີ່ເມນູ Tools  ແລະຄລິກ Options:

1

2. ຕໍ່ໄປທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກ ແຖບ ອີເມລ໌ ແລະປ້ອນລາຍລະອຽດທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ ດັ່ງເຊັ່ລຸ່ມນີ້.  SMTP  login ແລະລະຫັດຜ່ານ ເຊິ່ງຈະເປັນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານແລະລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີອີເມລ໌ນັ້ນ. ເຊີບເຊີ ຂອງ SMTP ຈະຂື້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມລ໌ທີ່ທ່ານໃຊ້ ຢູ່—ເຊີບເວີສຳລັບ G-Mail ແມ່ນມີຢູ່ລຸ່ມນີ້:

4

3. ເມື່ອທ່ານໄດ້ລອງການເຕືອນຜ່ານອີເມລ໌ແລ້ວ,ທ່ານສາມາດສ້າງການເຕືອນໃໝ່ຈາກແຖັບ Alert ໃນມຸມເບື້ອງຊ້າຍຢູ່ດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແພລຕຟອມຂອງທ່ານ:

5

4. ທ່ານຈະຕ້ອງຄລິກຂວາໃນ ເທີຣມີນາລ ແລະເລືອກ Create Insert ເພື່ອຈະຕັ້ງ ການເຕືອນໃໝ່. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ເລືອກ Email ທີ່ action:

6