Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໃນການເປັນນັກຊື້ຂາຍ ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບແພລຕຟອມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານການເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບໃນ MT4  ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໃດນຶ່ງໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ, ຫລື ເມືອລາຄາເຄື່ອນຕົວໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ. ... ອ່ານຕໍ່...

ການເຕືອນຜ່ານອີເມລ໌ໃນ MT4

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໃນການເປັນນັກຊື້ຂາຍ ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດຢູ່ກັບແພລຕຟອມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫລາດຢູ່ສະເໝີ  ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ການເຕືອນຜ່ານອີເມລ໌ໃນ MT4ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັບການເຕືອນເມື່ອມີການປ່ຽນແປງໃດນຶ່ງໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ, ຫລື ເມືອລາຄາເຄື່ອນຕົວໄປເຖິງລະດັບໃດໜຶ່ງ. ... ອ່ານຕໍ່...

ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານພາຍໃນແພລຕຟອມ

ໄດ້ໂພສ໌: 02 October 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ພື້ນທີ່ລູກຄ້າບໍ່ແມ່ນພຽງບ່ອນດຽວທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ຂອງທ່ານໄດ້; ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ MT4 ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນແພລຕຟອມ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຕິດຕັ້ງ One Click Trading EA

ໄດ້ໂພສ໌: 02 September 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຈາກການອັບເດດຫຼ້າສຸດສຳລັບ Metatrader 4  ລະບົບໄດ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບວີທີການຕິດຕັ້ງ  OneClickTrading EA ໃນຄອມພີວເຕີຂອງທ່ານ. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງ EA ເທິງແພລຕຟອມຂອງທ່ານ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ Expert Advisors (EA)

ໄດ້ໂພສ໌: 04 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ການຕິດຕັ້ງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA ໃນ  Metatrader 4  ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ສະນັ້ນ,ແພລຕຟອມນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ. Metatrader ຍັງມາພ້ອມກັບການເທຣດອັດຕະໂນມັດ ແລະຕົວສ້າງຕົວຊີ້ບອກ ແລະ Metaeditor. Metaeditor ສາມາດໃຊ້ໃນການສ້າງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ EA ຂອງທ່ານເອງ ແລະໃຊ້ສຳລັບການດັດແກ້ ໄຟລ໌ທີ່ມີຢູ່. ... ອ່ານຕໍ່...

ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງທີ່ອາດມີ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງຈະຖືກສ້າງຂື້ນ   ຖ້າບາງຢ່າງ ໃນ ແພລຕຟອມ Metatrader 4ເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ເຮັດໜ້າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ໂດຍທົ່ວໄປ ຂໍ້ຄວາມຂັດຂ້ອງສະແດງໃນມຸມຂວາມືດ້ານລຸ່ມສຸດຂອງແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານ.  ... ອ່ານຕໍ່...

ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນກຣາຟ MT4 ຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ເມື່ອຜ່ານໄປເວລາໜຶ່ງຫລັງຈາກເປີດແພລຕຟອມ MT4 ຂອງທ່ານແລ້ວ, ຊ່ອງວ່າງຈະປະກົດອອກໃນກຣາຟ. ຖ້າການຣີເຟສກຣາຟບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້,ທ່ານອາດຕ້ອງ ຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນກຣາຟ MT4 ຄືນໃໝ່ດ້ວຍຕົນເອງ. ... ອ່ານຕໍ່...

ເປີດໃຊ້ສອງແພລຕຟອມ MT4 ພ້ອມກັນ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ  ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ຫລາຍກວ່າສອງແພລຕຟອມ Metatrader ໃນເວລາດຽວກັນ. ໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແມ່ນມີວິທີໃນການເປີດໃຊ້ສອງແພລຕຟອມ MT4 ໃນເວລາດຽວກັນ. ເພື່ອເປີດທັງສອງແພລຕຟອມ Metatrader ໃນ ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ;ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແພລຕຟອມອີກຄັ້ງໃນຄອມພີວເຕີ  ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ໃນ ໄດເຣັກເທີຣີທີ່ຕ່າງກັນໃນ ຄອມພິວເຕີ ຫລື VPS ຂອງທ່ານ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງຂອງບັນຊີໃນ Metatrader 4

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: MetaTrader 4

ຂໍ້ມູນຄືນຫລັງໃນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີເມື່ອການຊື້ຂາຍໄດ້ປິດລົງ. ທ່ານສາມາດກັບຄືນ ໄປແລະເບິ່ງຄືນ ປະຫວັດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໃນ ເທີຣມິນາລ  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວສຳລັບການເສຍພາສີ ຫລື ເພື່ອເບິ່ງຄືນຜົນການຊື້ຂາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ... ອ່ານຕໍ່...

ກຳລັງໂຫຼດ