Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ບັນທຶກຮູບກຣາຟ ດ້ວຍ Pepperstone cTrader

ໄດ້ໂພສ໌: 11 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: cTrader

ການຖ່າຍຮູບກຣາຟດ້ວຍ Pepperstone cTrader ແມ່ນມີ 4 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ. ບັນທຶກຮູບກຣາຟແມ່ນເປັນວິທີງ່າຍໆສຳລັບການແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍຂອງກຣາຟປະຈຸບັນຂອງທ່ານດ້ວຍການຄລິກພຽງສອງສາມຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບການບັນທຶກຮູບກຣາຟ ດ້ວຍ Pepperstone cTrader ໃຫ້ປະຕິບັດຄື:

1. ຊອກຫາໄອຄອນຮູບກຣາຟ ໃນແທັບເຄື່ອງມື ທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາ ແພລຕຟອມຂອງທ່ານ ຈາກນັ້ນຄລິກມັນ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເມົາສ ຂອງທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບກຣາຟດ້ວຍການຄລິກພຽງໜຶ່ງຄັ້ງ.

Chartshots with Pepperstone cTrader

2. ເມື່ອເລືອກແລ້ວ, ວາງເມົາສໃສ່ເທິງກຣາຟທີ່ຕ້ອງການຖ່າຍຮູບ ແລະຄລິກຄັ້ງດຽວ—ພາບໜ້າຈໍຈະຖືກຖ່າຍແລະຈະເປີດຢູ່ໃນເວັບບຣາວເຊີຂອງທ່ານ ຫລື ໂຟເດີທີ່ມັນຖືກບັນທຶກໄວ້— ເຊິ່ງຂື້ນກັບການຕັ້ງຄ່າ Chartshot .

3. ການຕັ້ງຄ່າ Chartshot ຈະສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນ ແທັບເຄື່ອງມື quick-links ທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງ cTrader. ຄລິກເທິງ ໄອຄອນການຕັ້ງຄ່າ chartshot ເມນູຈະເປີດ.

Chartshots with Pepperstone cTrader

4. ໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ, ທ່ານສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ ທ່ານຕ້ອງການ Chartshots ເປີດໃນເວັບບຣາວເຊີ ຫລື ຕ້ອງການເປີດໃນໄດເລັກໂທຣີ ໄຟລ໌ ຫລື ທັງສອງບ່ອນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍການ chart shots ທີ່ຜ່ານມາແລະໂຟເດີທີ່ບັນຈຸ chartshots ເຫຼົ່ານັ້ນ.