Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເວລາການເປີດຕະຫລາດ

ໄດ້ໂພສ໌: 01 March 2013 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ເວລາການເປີດຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ແລະ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ—ເວັ້ນວັນເສົາອາທິດ. ເວລາເປີດຕະຫລາດອີງຕາມ GMT+2

ເວລາເປີດຕະຫລາດແມ່ນມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ເປີດຕະຫຼາດ = 0:01 ເວລາເຊີບເວີ MT4  (ວັນຈັນ)

ປິດຕະຫຼາດ = 23:55 ເວລາເຊີບເວີ MT4 (ວັນສຸກ)

ເວລາການເປີດຕະຫລາດເຫຼົ່ານີ້ກົງກັບການເລີ່ມການເທຣດທີ່ອົດສະຕຣາລີ,ອາຊີ,ເອີຣົບ ແລະ  ທະວີບອາເມລິກາ.

ເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປັນເວລາ   GMT +2 ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບມື້ສຸດທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍໃນ ສະຫະລັດ—ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າເປັນມືປິດການຊື້ຂາຍ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອການຊື້ຂາຍສິ້ນສຸດໃນເວລາ 5 ໂມງແລງທີ່ສະຫະລັດ ແລະເສັ້ນກຣາຟ daily candle ກໍປິດ ໃນ  Metatrader ເຊັ່ນກັນ.

ເວລານີ້ຍັງກົງກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນ ໄລຍະເວລາ roll-over ຂອງ Pepperstone , ເຊິ່ງ swap ໄດ້ຖືກໃຊ້ກັບການເທຣດໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືໄວ້ນັບແຕ່ມື້ປິດການເທຣດ. ໃນຊ່ວງເວລານີ້,ການຊື້ຂາຍແມ່ນປິດເປັນເວລາ 5 ນາທີ ແລະເມື່ອທະນາຄານຕັ້ງຄ່າເຊີບເວີຂອງພວກເຂົາຄືນໃໝ່ສະພາບຄ່ອງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳຫລາຍ.

ເນື່ອງຈາກເວລາເປີດຕະຫລາດ ຂອງ  Pepperstone ໄດ້ຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ກັງກັບເວລາປິດການເທຣດທີ່ນີວຢອກ, ເວລາເຊີບເວີຂອງພວກເຮົາອາດປ່ຽນ ຖ້າ ເວລາ DST  ໃນສະຫະລັດມີການປັບປ່ຽນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຈາກພວກເຮົາລະຫວ່າງຕົ້ນເດືອນມີນາ ແລະພະຈິກເຊິ່ງເປັນເວລາ ທີ່ DST  ອາດຈະມີການປັບປ່ຽນ.