Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເວລາການຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 April 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ໃນຊ່ວງອາທິດ ເວລາການຊື້ຂາຍຂອງ ຄູ່ FX ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,ເວລາພັກຜ່ອນ 5 ນາທີເລີ່ມແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີບ ຈົນຮອດເວລາ 00:05 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີ; ການຊື້ຂາຍຢຸດກ່ອນ 5 ນາທີ ຄືເວລາ 23:55 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີແທນທີ່ຈະເປັນເວລາ 24:00 ໂມງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ສະເປຣດຂື້ນສູງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ອອຟໄລນ໌ໃນວັນທ້າຍອາທິດ.

ເວລາຂອງເຊີບເວີກຳນົດເປັນ GMT + 3  ໃນຂະນະທີ່ເວລາ DST ຂອງ ສະຫະລັດ ພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະກຳນົດເປັນ  GMT+2  ໃນເວລາ US ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ DST ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຣາຟ daily candle  ປິດໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນທີ່ນີວຢອກ. ການປິດຕະຫລາດທີ່ນີວຢອກຫລາຍບ່ອນຖືວ່າເປັນການສິ້ນສຸດມື້ຂອງການຊື້ຂາຍ.

ສຳລັບສະກຸນເງິນໃໝ່ແລະຊັບສິນອື່ນໆທີ່ລະບຸລຸ່ມນີ້ແມ່ນມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງຂໍ້ໃນກົດປະຈຸບັນຈຸ.

ໂລຫະເວລາການຊື້ຂາຍ (ເວລາຂອງເຊີບເວີ)
XBR/USD03:00 – 23:59
XNG/USD01:00 – 23:59
XTI/USD01:00 – 23:59
XPT/USD01:00 – 23:59
XPD/USD01:00 – 23:59
XAU/USD01:00 – 23:59
XAG/USD01:00 – 23:59
XAU/EUR01:00 – 23:59
XAG/EUR01:00 – 23:59

 

ສະກຸນເງິນເວລາການຊື້ຂາຍ (ເວລາໃນເຊີບເວີ)
USD/RUB11:15 – 23:30
USD/CZK08:00 – 23:59
EUR/CZK08:00 – 23:59

 

ດັດຊະນີເວລາການຊື້ຂາຍ (ເວລາໃນເຊີບເວີ)
AUS20000:50 - 22:00 
EUSTX5009:00-23:00
FRA4009:00-23:00
GER3009:00-23:00
IT4010:00-18:40
JPN22501:00-23:59
(ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55, ວັນຈັນເປີດ ເວລາ 01:00)
SPA3510:00-21:00
UK10001:00 - 23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
US50001:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
NAS10001:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
US3001:00-23:15, 23:30-23:59 (ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55)
HK5004:15-07:00, 08:00-11:15, 12:00-18:45
US200000:05-01:00, 03:00-23:59
(ວັນສຸກປິດ ເວລາ 23:55, ວັນຈັນເປີດ ເວລາ 03:00)
CN5004:00-21:00

 

ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າເວລາການຊື້ຂາຍ (ເວລາໃນເຊີບເວີ)
ເຄື່ອງດື່ມໂກໂກ້11:45-20:30
ກາເຟ11:15-20:30
ຜ້າຍ09:00-21:15
ນ້ຳໝາກກ້ຽງ15:00-21:00
ນ້ຳຕານ10:30-20:00