Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 26 May 2016 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍແມ່ນຫຍັງ? 

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ ຂອງ Pepperstone ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນວ່າຢູ່ເໜືອມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ພວກເຮົາເນັ້ນໜັກສະເປຣດ (Spread) ແລະການຄິດຄ່າຄອມມິສຊັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ. ຕົວຢ່າງໃນບັນຊີ Razor ECN ຂອງພວກເຮົາ,ປົກກະຕິແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນສະເປຣດ 0.0 pip ສຳລັບ  EURUSD. ຄ່າຄອມມິສຊັນການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນສູ້ຄູ່ແຂ່ງໄດ້ຄື $7 AUD ຕໍ່ການຊື້ຂາຍໜຶ່ງ lot ,round trip.

ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານເລືອກເພລຟອມການເທຣດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ (cTrader, MT4 ແລະ WebTrader) ໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນຫລາຍປະເພດ (ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ  PC, Mac ແລະໂທລະສັບມືຖື) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເທຣດງ່າຍຂຶ້ນແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ລູກຄ້າສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ ບັນຊີ EDGE Razor ແລະບັນຊີ EDGE Standard ຂອງພວກເຮົາ. 

ສະເປຣດຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

Pepperstone ໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດ ລະດັບສະຖາບັນ ແບບດິບ(Raw) ຜ່ານ ບັນຊີ ECN Razor ຂອງພວກເຮົາ. ມັນບໍ່ມີໂດຍທົ່ວໄປທີ່ຈະເຫັນຄ່າສະເປຣດຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກເຊັ່ນ EURUSD ທີ່ຄ່າ 0.0 pip. ສະເປຣດ ບັນຊີ Standard ຂອງພວກເຮົາປະມານ 1 pip ກວ້າງກວ່າບັນຊີ Razor ,ແຕ່ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັນສຳລັບ ບັນຊີ Standard —ນີ້ແມ່ນຄິດໄລ່ເອົາຄ່າສະເປຣດເຂົ້ານຳ. 

ຄ່າຄອມມີສຊັນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ຄ່າຄອມມີສຊັນການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນ $7 AUD ຕໍ່ການຊື້ຂາຍໜຶ່ງ lot ,round trip.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ບັນຊີ Standard ແລະ Razor

ບັນຊີ EDGE Razor ແລະ  EDGE Standard ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ECN/STP ແລະພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງທີ່ໃຫ່ຍຂອງໂລກ ເພື່ອເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ. ບັນຊີ Razor  ໃຫ້ທ່ານສະເປຣດແລະຄອມມີສຊັນທີ່ນ້ອຍກວ່າ ອີງຕາມຂະໜາດການເທຣດຂອງທ່ານ. ບັນຊີນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສຳລັບຜູ້ຄ້າກຳໄລ. ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາມີສະເປຣດທີ່ກວ້າງກວ່າໜ້ອຍນຶ່ງແລະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆເຊິ່ງນັ້ນເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການບັນຊີທີ່ງ່າຍດາຍແລະ ນັກລົງທຶນມືໃໝ່.

Pepperstone ແມ່ນເປັນ ECN / STP ໂບຼເກີ້ບໍ?

Pepperstone ແມ່ນໂບຣເກີ້ທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສື່ສານອີເລັກໂຕຼນິກ  (ECN) ເພື່ອນຳທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ 22 ແຫ່ງໄດ້ໂດຍກົງ. ຄຳສັ່ງທັງໝົດຈະສົ່ງໄປ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກແບບ  Straight Through Processing (STP). Pepperstone ບໍ່ມີ dealing desk ຫຼື ‘B Book’.

ພາກສ່ວນໃດຄວບຄຸມ Pepperstone?

Pepperstone ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍ  ຕະຫລາດຫລັກຊັບແລະຄະນະກຳມະການການລົງທືນອົດສະຕຣາລີ (ASIC) ແລະໄດ້ ຮັບ ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕຣາລີ (AFSL).

ແມ່ນຫຍັງຄືຄ່າ  pip ຂອງ….?

ຊອກຫາຄ່າ pip ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ ຫລື ຕາສານສະເພາະໃດນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການເທຣດ, ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ນີ້: https://pepperstone.com/en/ຊ່ວຍເຫຼືອ/ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າ-pip

ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຕົນເອງ,ທ່ານສາມາດໃຊ້ວິທີແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ກຳນົດຈຳນວນຕາມສັນຍາໂດຍການຄູນຈຳນວນທີ່ເປັນ lot  ຂອງທ່ານກັບ ຈຳນວນຕາມສັນຍາ FX ມາດຕະຖານ 100,000 ຫົວໜ່ວຍ. ຕົວຢ່າງ, 0.1 (ການເທຣດ ຈຳນວນ lot ຕ່ຳສຸດ) x 100,000 = 10,000
  2. ຄູນ 10,000 ກັບ .0001 ເພາະ 1/10,000 ແມ່ນ  pip ສຳລັບຄູ່ທັງໝົດ (ຍົກເວັ້ນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ JPY ). 10,000 x 0.0001 = 1.
  3. ຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຄ່າ ຕໍ່ pip ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນສະກຸນເງິນອ້າງອີງຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ (ສະກຸນເງິນທີສອງ)
  4. ປ່ຽນຄ່າ pip ໄປຍັງສະກຸນຂອງບັນຊີທ່ານໂດຍການໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ມີຢູ່.

ຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ໃນຊ່ວງອາທິດ ເວລາການຊື້ຂາຍຂອງ ຄູ່ FX ສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,ເວລາພັກຜ່ອນ 5 ນາທີເລີ່ມແຕ່ເວລາ 23:59 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີບ ຈົນຮອດເວລາ 0:01 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີ; ການຊື້ຂາຍຢຸດກ່ອນ 5 ນາທີ ຄືເວລາ 23:55 ໂມງ ເວລາຂອງເຊີບເວີແທນທີ່ຈະເປັນເວລາ 23:53 ໂມງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ສະເປຣດຂຶ້ນສູງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງ ອອຟໄລນ໌ໃນວັນທ້າຍອາທິດ. ຊົ່ວໂມງການຊື້ຂາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຂອງລະດູການແລະປັດໃຈຕະຫຼາດ.

ເວລາຂອງເຊີບເວີກຳນົດເປັນ GMT + 3  ໃນຂະນະທີ່ເວລາ DST ຂອງ ສະຫະລັດ ພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະກຳນົດເປັນ  GMT+2  ໃນເວລາ US ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ DST ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຣາຟ daily candle  ປິດໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນທີ່ນີວຢອກ. ການປິດຕະຫລາດທີ່ ນີວຢອກ ຫລາຍບ່ອນ ຖືວ່າ ເປັນ ການສິ້ນສຸດ ມື້ ຂອງການຊື້ຂາຍ.