Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄິດໄລ່ອັດຕາ swap ແນວໃດ

ໄດ້ໂພສ໌: 15 May 2013 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ອັດຕາ swap ລະບຸການໃຊ້ຈ່າຍ/ເງິນຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບການຖື ໂພຊີຊັ່ນໃຫ້ເປີດໄວ້ຂ້າມຄືນ. ນີ້ເກີດຂື້ນໃນເວລາ 00:00 ໂມງຕາມເວລາເຊີບເວີ  ສຳລັບທຸກໆການຊື້ຂາຍທີ່ຖືໄວ້ຮອດຈຸດນີ້.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Swap, ກະລຸນາໄປທີ່ໜ້ານີ້ ທີ່ນີ້.

ເພື່ອຄິດໄລ່ເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ/ດອກເບ້ຍ, ກ່ອນອື່ນທ່ານ ຕ້ອງໃຊ້ອັດຕາ Swap Long  ຫລື Swap Short ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນ. ໃນຕົວຢ່າງນີ້ ພວກເຮົາຈະເປີດໂພຊີຊັ່ນຊື້(Buy)  AUDUSD  ຈຳນວນ  1 lot

Swap Rates

swap long ໝາຍເຖິງທ່ານຈະໄດ້ຮັບ   6.4 ຈຸດ (0.64 pips)ຕໍ່1 lot ສຳລັບທຸກໆການ  rollover. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນຊີຈະໄດ້ຮັບເງິນ $6.4 USD ຕໍ່ rollover  (0.64*10).