Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການຊື້ຂາຍ ພລາຕີນາມ & ພາລາດຽມ (Platinum & Palladium)

ໄດ້ໂພສ໌: 08 May 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ

ຄຽງຄູ່ກັບຄຳແລະເງິນ,Pepperstone ຍັງໃຫ້ການຊື້ຂາຍໂຫລະປະເພດ platinum ແລະ  palladium ເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 ແລະ cTraderຂອງພວກເຮົາ. Platinum ແລະ palladium ແມ່ນເປັນໂລຫະທີ່ມີຄ່າແລະທັງສອງຖືກຊື້ຂາຍຕໍ່ກັບ ໂດລາ ສະຫະລັດເຊິ່ງມີຮູບແບບການເທຣດຄ້າຍຄືກັນກັບຄູ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆເທິງແພລຕຟອມ.

XPT/USD (ພລາຕິນາມ  Platinum) ເປັນໂລຫະມີຄ່າເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີມູນຄ່າສູງກວ່າຄຳ . ໃນຂະນະທີ່ຄຳເປັນໂລຫະທີ່ຫາຍາກກວ່າເທິງໂລກຂອງພວກເຮົາ, ສ່ວນ ພລາຕິນາມ ໄດ້ຖືກຜະລິດອອກມາໃນປະລິມານທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ຄຸນລັກສະນະຂອງພລາຕີນາມ ແມ່ນເປັນໂລຫະທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕ່ຳ ດັ່ງນັ້ນ, ໂລຫະປະເພດເງິນທີ່ມີຄວາມເຫຼື້ອມເປັນເງົາຈຶ່ງກາຍເປັນໂລຫະທີ່ຜູ້ຄົນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ. ການໃຊ້ພລາຕີນາມ ສ່ວນຫລາຍຄືໃຊ້ເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິຍາໃນລົດ ແລະໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງປະດັບ.

XPD/USD (ພາລາດຽມ  Palladium) ເປັນໂລຫະທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບ ພລາຕີນາມໃນດ້ານຮູບຮ່າງພາຍນອກແລະຟັງຄ໌ຊັນ ແລະມັນຖືກໃຊ້ແທນໂຫລະທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າໃນເຄື່ອງປະດັບແລະໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ພາລາດຽມ ໄດ້ຜະລິດເກືອບທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດ ລັດເຊຍ ແລະອາຝຣິກາໃຕ້ແລະໃນຂະນະດຽວກັນໂລຫະປະເພດເງິນແມ່ນເປັນທາດທີ່ຫາຍາກສຸດອັນດັບ 5 ຂອງໂລກ, ເຊິ່ງມີປະລິມານການຜະລິດເກີນປະລິມານຂອງພລາຕີນຽມ. ການໃຊ້ພາລາດຽມ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ ພລາຕີນາມ,ແລະມັນເປັນທາດປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນເຄື່ອງໄຟຟ້າອີເລັກໂຕຼນິກ ແລະເຄື່ອງປະດັບ ກໍຄືການໃຊ້ໃນວົງການທັນຕະກຳ.

ຈຸດດີໃນການຊື້ຂາຍ ພລາຕີນາມ ແລະພາລາດຽມ ໂດຍຜ່ານ  Pepperstone

  • ເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດລະດັບສະຖາບັນ ແລະການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ
  • ການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມີຂະໜາດ0.10  $/pip
  • ສູງເຖິງ 500: 1
  • ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ  ສຳລັບຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການ ປ້ອງກັນ (hedge)  ໂພຊີຊັ່ນໃນບັນຊີດຽວ

 

ຕາສານຂະໜາດການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມາຣຈີ້ນທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມຈາກຈຳນວນຕ່ຳສະເປຣດ ເລີ່ມຈາກຈຳນວນຕາມສັນຍາ ຕໍ່ lot ມາດຕະຖານຊ່ວງເວລາ
XPTUSD0.01AUD $2.470.04100 ອອນຊ໌01:00 – 23:59 (GMT+3)
XPDUSD0.01AUD $2.470.04100 ອອນຊ໌01:00 – 23:59 (GMT+3)